ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง remastersys บน ubuntu"

จาก Wiki Opensource
แถว 1: แถว 1:
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 05-01-2553  
+
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12.05-2553  
  
 
ดูแลโดย [[ผู้ใช้:Wipat.s|WIPAT]]  
 
ดูแลโดย [[ผู้ใช้:Wipat.s|WIPAT]]  
แถว 5: แถว 5:
 
<br>  
 
<br>  
  
*ทดสอบกับ ubuntu 9.04  
+
*ทดสอบกับ ubuntu 10.04  
 
*ต้นฉบับจาก http://www.geekconnection.org/remastersys  
 
*ต้นฉบับจาก http://www.geekconnection.org/remastersys  
 
*ใช้สำหรับ backup ข้อมูลใน hard disk ทำให้เป็นแผ่น CD/DVD <br><br>
 
*ใช้สำหรับ backup ข้อมูลใน hard disk ทำให้เป็นแผ่น CD/DVD <br><br>
แถว 11: แถว 11:
 
<br>  
 
<br>  
  
#ต้อง apt-get ไปเอา remastersys&nbsp; จาก repository อื่น<br>ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apt/sources.list โดยเพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้าย<br><br>หากเป็น ubuntu 8.04, 8.10, 9.04 หรือใหม่กว่า ที่ใช้ grub รุ่นเดิมๆ เพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้ายว่า<br>deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository ubuntu/<br><br>หากเป็น ubuntu 9.10 หรือใหม่กว่า ที่ใช้ grub2 รุ่นใหม่ เพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้ายว่า<br>deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/<br><br>หลังติดตั้ง remastersys เสร็จแล้ว จะยกเลิกบรรทัดแฟ้มนี้ออกก็ได้<br><br>
+
#ต้อง apt-get ไปเอา remastersys&nbsp; จาก repository อื่น<br>ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apt/sources.list โดยเพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้าย<br><br>หากเป็น ubuntu 8.04, 8.10, 9.04 หรือใหม่กว่า ที่ใช้ grub รุ่นเดิมๆ เพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้ายว่า<br>deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository ubuntu/<br><br>หากเป็น ubuntu 10.04, 9.10 หรือใหม่กว่า ที่ใช้ grub2 รุ่นใหม่ เพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้ายว่า<br>deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/<br><br>หลังติดตั้ง remastersys เสร็จแล้ว จะยกเลิกบรรทัดแฟ้มนี้ออกก็ได้<br><br>  
#หากอยู่ใน ม.สงขลานครินทร์ ต้องสั่งให้ผ่าน proxy&nbsp; ด้วยคำสั่งประมาณว่า<br>export http_proxy=<nowiki>http://cache.psu.ac.th:8080</nowiki><br><br>  
 
 
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get update และ sudo apt-get install remastersys<br><br>  
 
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get update และ sudo apt-get install remastersys<br><br>  
 
#การใช้งานแบบง่ายที่สุด คือเป็นการ backup ทั้ง hard disk มาเก็บไว้เป็น live DVD <br>ที่สามารถนำไปบูทใช้งานได้โดยไม่ต้องมี hard disk ใช้คำสั่งว่า&nbsp; sudo remastersys backup<br>แล้วก็ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk<br>เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้ม iso อยู่ที่ /home/remastersys/remastersys<br><br>  
 
#การใช้งานแบบง่ายที่สุด คือเป็นการ backup ทั้ง hard disk มาเก็บไว้เป็น live DVD <br>ที่สามารถนำไปบูทใช้งานได้โดยไม่ต้องมี hard disk ใช้คำสั่งว่า&nbsp; sudo remastersys backup<br>แล้วก็ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk<br>เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้ม iso อยู่ที่ /home/remastersys/remastersys<br><br>  
 
#หากต้องการให้ปิดการสั่งดีดแผ่นซีดีออกหลังการสั่งให้ shutdown <br>ใช้คำสั่ง sudo chmod -x /etc/rc[06].d/*casper<br><br>  
 
#หากต้องการให้ปิดการสั่งดีดแผ่นซีดีออกหลังการสั่งให้ shutdown <br>ใช้คำสั่ง sudo chmod -x /etc/rc[06].d/*casper<br><br>  
 
#หากต้องการตั้งค่า boot option ต่างๆ ให้ไปแก้ไขแฟ้ม /etc/remastersys<br><br><br>
 
#หากต้องการตั้งค่า boot option ต่างๆ ให้ไปแก้ไขแฟ้ม /etc/remastersys<br><br><br>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:01, 12 พฤษภาคม 2553

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12.05-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.geekconnection.org/remastersys
 • ใช้สำหรับ backup ข้อมูลใน hard disk ทำให้เป็นแผ่น CD/DVD


 1. ต้อง apt-get ไปเอา remastersys  จาก repository อื่น
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apt/sources.list โดยเพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้าย

  หากเป็น ubuntu 8.04, 8.10, 9.04 หรือใหม่กว่า ที่ใช้ grub รุ่นเดิมๆ เพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้ายว่า
  deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository ubuntu/

  หากเป็น ubuntu 10.04, 9.10 หรือใหม่กว่า ที่ใช้ grub2 รุ่นใหม่ เพิ่มบรรทัดเข้าต่อท้ายว่า
  deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/

  หลังติดตั้ง remastersys เสร็จแล้ว จะยกเลิกบรรทัดแฟ้มนี้ออกก็ได้

 2. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get update และ sudo apt-get install remastersys

 3. การใช้งานแบบง่ายที่สุด คือเป็นการ backup ทั้ง hard disk มาเก็บไว้เป็น live DVD
  ที่สามารถนำไปบูทใช้งานได้โดยไม่ต้องมี hard disk ใช้คำสั่งว่า  sudo remastersys backup
  แล้วก็ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk
  เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้ม iso อยู่ที่ /home/remastersys/remastersys

 4. หากต้องการให้ปิดการสั่งดีดแผ่นซีดีออกหลังการสั่งให้ shutdown
  ใช้คำสั่ง sudo chmod -x /etc/rc[06].d/*casper

 5. หากต้องการตั้งค่า boot option ต่างๆ ให้ไปแก้ไขแฟ้ม /etc/remastersys