ติดตั้ง ssh server บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 05-02-2552

ดูแลโดย WIPAT


  • ทดสอบกับ ubuntu 8.04

  • ติดตั้ง ssh server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install openssh-server
  • แค่นี้เองก็ได้ ssh server ใช้งานแล้ว