ติดตั้ง subversion บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 17:46, 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25-02-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install subversion

 2. จัดการพื้นที่, group และสิทธิ์ต่างๆดังนี้
  sudo addgroup subversion
  sudo adduser $(whoami) subversion
  sudo mkdir /home/svn

 3. ตัวอย่างการสร้างพื้นที่สำหรับ myproject ทำดังนี้
  sudo svnadmin create /home/svn/myproject
  sudo chown -R $(whoami):subversion /home/svn/myproject
  sudo chmod -R g+rws /home/svn/myproject

 4. สั่งให้ subversion server ทำงานด้วยคำสั่งประมาณว่า
  svnserve -d --foreground -r /home/svn

 5. ค่า default tcp port ของ svn คือ 3690