ติดตั้ง thunderbird บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-07-2553

ดูแลโดย คณกรณ์ หอศิริธรรม


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • Mozilla ThunderBird เป็นโปรแกรม Mail Client ใช้ทั้งใน Linux, Mac และ Windows
 1. ติดตั้ง Mozilla ThunderBird 3.1 ไม่มีมาใน Ubuntu 10.04 พื้นฐาน ต้องเพิ่ม Source List ลงไป
  โดยแก้ไขไฟล์ /etc/apt/sources.list แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงไป

  http://downloads.sourceforge.net/project/ubuntuzilla/mozilla/apt all main

  หรือจะใช้คำสั่งต่อไปนี้ลงไปเลยเก็ได้

  echo -e "\ndeb http://downloads.sourceforge.net/project/ubuntuzilla/mozilla/apt all main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null

 2. จากนั้น Update ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get update

 3. ติดตั้ง Mozilla ThunderBird 3.1
  sudo apt-get install thunderbird-mozilla-build
 4. จะได้ ThunderBird ในเมนู Application > Internet