ติดตั้ง ubuntu 11.10 desktop

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 04-01-2555

ดูแลโดย WIPAT


สภาพแวดล้อมตัวอย่างการติดตั้งของตัวอย่างนี้

 • ติดตั้งบน hard disk ทั้งลูก ซึ่งจะทำลายข้อมูลเก่าที่มีอยู่เดิม
 • ตั้งชื่อ user ว่า mama รหัสผ่านว่า 123456
 • ติดตั้งอยู่บน network ที่มี dhcp server บริการอยู่แล้ว


 1. ให้ scan memory ว่ายังคงอยู่ในสภาพดี ตามคำแนะนำในเวบ การ scan memory ด้วย Ultimate Boot CD
 2. ให้ scan hard disk ว่ายังคงอยู่ในสภาพดี ตามคำแนะนำในเวบ การ scan hard disk ด้วย Ultimate Boot CD
 3. ลบ partition ใน hard disk ทั้งหมด ตามคำแนะนำในเวบ ใช้ fdisk ด้วย sysresccd
 4. บูท PC ด้วยแผ่นซีดี ubuntu ที่เตรียมไว้ต้นฉบับจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/11.10/ubuntu-11.10-desktop-i386.iso
 5. ปล่อยให้ระบบบูทไปเรื่อยๆ ให้รอจนได้หน้าต่างแบบ graphic ชื่อ Install  แสดงออกมา

  หัวข้อ Welcome  ที่ช่องด้านซ้าย ให้ยังคงเลือกเป็น English แล้วคลิกปุ่ม Install Ubuntu

  หัวข้อ Preparing to install Ubuntu  ให้ปล่อยไว้เดิมๆ ไม่ต้องเลือกอะไร แล้วคลิกปุ่ม Continue

  หัวข้อ Installation type ไปเลือกเป็นประมาณว่า Erase disk and install Ubuntu แล้วคลิกปุ่ม Continue
  หน้าต่างจะเปลี่ยนไป ให้ตรวจสอบว่าเป็น hard disk ที่ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Install Now
  ระบบจะเริ่มทำการ format และติดตั้งแฟ้มข้อมูลต่างๆ ระหว่างติดตั้งนี้ จะได้หน้าต่างใหม่ว่า

  หัวข้อ  Where are you  ให้ยังคงเลือกเป็น Bangkok แล้วคลิกปุ่ม Continue

  หัวข้อ  Keyboard layout  ให้ยังคงเลือกเป็น Thai  แล้วคลิกปุ่ม Continue

  หัวข้อ  Who are you  ที่ช่อง Your name: ให้ป้อนว่า mama
  ที่ช่อง Choose a password:  และ Confirm your password: ให้ป้อนว่า 123456  ทั้ง 2 ช่อง แล้วคลิกปุ่ม Continue
  ระบบจะเริ่มติดตั้งต่อไป ถึงตอนนี้ ก็พักผ่อนได้ เพราะอาจต้องรอนานกว่าจะเสร็จ ขึ้นกับความเร็วของ PC

  รอจนได้หน้าต่าง Installation complete ให้คลิกเลือกทำงานปุ่ม Restart Now
  ระบบจะเริ่มเตรียมปิด รอจนแผ่นซีดีถูกดีดกลับออกมา และหน้าจอมีข้อความว่า
  Please remove installation media disc and close ther tray (it any) then press ENTER:
  ให้หยิบแผ่นซีดีออกจากถาด แล้วกดแป้น Enter  แล้ว PC จะถูกรีบูทใหม่
 6. หลังจาก PC บูทใหม่จนได้หน้าต่าง  login ด้วยชื่อ mama
  ที่ช่อง Password: ให้ป้อนว่า 123456 แล้วกดแป้น Enter
  ระบบจะทำงานต่อไปจนได้หน้า desktop พร้อมทำงาน
 7. หากต้องการปรับตั้งให้ login เข้าด้วยผู้ใช้ชื่อ mama โดยอัตโนมัติทุกครั้ง ทำดังนี้คือ
  ไปที่แถบด้านซ้ายเลือก ICON ชื่อ System Settings ->  System -> User Accounts
  ได้หน้าต่าง User Accounts ให้คลิกปุ่ม Unlock
  จะได้หน้าต่าง Authenticate  ที่ช่อง Password: ให้ป้อนว่า 123456 แล้วคลิกทำงานปุ่ม Authenticate
  ได้กลับมาที่หน้าต่าง User Accounts ข้อมูลของ  mama ที่ Automatic Login  ให้เปลี่ยนจาก OFF เป็น ON เสร็จแล้วให้คลิกปิดหน้าต่างได้
 8. สั่งปิดเครื่อง PC โดยไปที่แถบ taskbar แถวบน เลือก applet ด้านขวาสุดรูปสัญลักษณ์ standby symbol STANDBY
  จะได้เมนูออกมา ให้เลือก Shut Down... ได้หน้าต่าง Shut Down  ให้คลิกปุ่ม Shut Down
  ระะบจะ shutdown และปิด PC โดยอัตโนมัติ