ติดตั้ง ubuntu desktop เพิ่มให้กับ ubuntu server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. เนื่องจาก ubuntu server ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะใช้งานเป็นแบบ text เท่านั้น เพราะไม่มี desktop graphic ติดตั้งมาด้วย
  ถ้าต้องการ desktop graphic ก็ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเอง
 2. หากมีการต่ออินเทอร์เนต และสามารถงาน update packages ผ่านอินเทอร์เนตได้อยู่แล้ว  ให้ติดตั้งด้วยด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install ubuntu-desktop
  ระบบก็จะเริ่มติดตั้งผ่านอินเทอร์เนต แล้วก็รอๆๆ รอนานแค่ไหน ก็ขึ้นกับความเร็วของอินเทอร์เนต
  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ก็ให้รีบูท server ใหม่
 3. หากต้องการให้บูททุกครั้งเป็น text mode  แทนที่จะเป็นแบบ GUI  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub
  ให้ตัวแปรเป็นว่า GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet text"
  แล้วสั่งปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง  sudo update-grub 
  เสร็จแล้ว ให้รีบูท server ใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo reboot อีกที
  เมื่อบูทจนใช้งานได้แล้วให้ login เข้าไปใช้งาน
  ใช้คำสั่งว่า startx เพื่อเข้าทำงานแบบ graphic