ติดตั้ง ubuntu desktop (แบบใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด) เพิ่มให้กับ ubuntu server

จาก Wiki Opensource

ดูแลโดย คณกรณ์ หอศิริธรรม

ปรับปรุงล่าสุด : 2010-10-02


คุณสมบัติ :

 • ใช้พื้นที่เพิ่มเพียงประมาณไม่เกิน 400 MB (เทียบกับ ubuntu-desktop ใช้พื้นที่มากกว่า 2 GB, xbuntu-desktop ใช้พื้นที่เพิ่ม 1.5 GB)
 • เฉพาะ เมื่อ startx ขึ้นมา ใช้ RAM เพิ่มขึ้น แค่ 15 MB
 • เมื่อเรียก Firefox ใช้ RAM เพิ่มขึ้น (เริ่มต้น) แค่ 20 MB
 • ในการทำงานแบบ Server อาจต้องการแค่ xterm หลายๆหน้าต่าง แล้วก็ Firefox ไว้ดูข้อมูลบางอย่างทาง Web
 • วิธีการต่อไปนี้ ติดตั้งเพิ่มแค่ xorg, firefox, xfonts-thai ก็ใช้งานได้แล้ว
 • เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานแบบ VirtualBox


วิธีการ

 1. ติดตั้ง Ubuntu Server ตามปรกติ
 2. ติดตั้ง xorg เพื่อทำให้ใช้งาน GUI ได้ ด้วยคำสั่ง (ใช้พื้นที่ 89.2 MB)
  sudo apt-get install xorg
 3. ติดตั้ง windows manager ชื่อ openbox (ใช้พื้นที่ 54.6 MB)
  sudo apt-get install openbox obconf openbox-themes
 4. ติดตั้ง Font ภาษาไทยเล็กน้อย (ใช้พื้นที่ 7.1 MB)
  sudo apt-get install xfonts-thai
 5. ติดตั้ง firefox (ใช้พื้นที่ 237 MB)
  sudo apt-get install firefox

เสร็จแล้ว ก็เรียกใช้งานด้วยคำสั่ง

 1. startx
 2. เมื่อเข้าสู่ X Windows แล้ว จะใช้โปรแกรมใดให้ คลิกขวา (Right Click) จะมีเมนูปรากฏ
 3. ต้องการใช้ Firefox เลือก Web Browser
 4. ต้องการพิมพ์คำสั่ง เลือก Terminal Emulator
 5. ต้องการสลับ Windows ใช้ Alt-Tab
 6. ต้องการออกจาก X Windows เลือก Exit