ติดตั้ง ubuntu destkop

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 03-01-2555

ดูแลโดย WIPAT