ติดตั้ง vlc บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18-04-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งโปรแกรม vlc ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install vlc

 2. ตัวอย่างการเผยแพร่แบบ http ทำเป็น stream server ฉายหนังผ่านอินเทอร์เนต
  ทดสอบกับ vlc รุ่น 1.0.x ทำดังนี้

  บนเครื่อง server ให้เปิดโปรแกรม vlc  เลือกเมนู Media -> Streaming...
  เลือกเปิดแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นแบบ File หรือ Disc ที่ต้องการ แล้วเลื่อนลงไปคลิกปุ่ม Stream
  ได้หน้าต่าง Stream Output ตอน Source ให้คลิกปุ่ม Next
  ได้หน้าต่างตอน Destinations ไปที่ส่วนของ Destinations ที่ช่อง New destination
  ที่แถบ + ให้เลือกเปลี่ยนจาก File เป็น HTTP แล้วคลิกปุ่ม Add
  จะได้แถบ HTTP เพิ่มขึ้นมา ที่ช่อง Address ไม่ต้องทำอะไร ให้คงค่าเดิมไว้เป็น 0.0.0.0
  ลงไปที่ส่วนของ Transcoding options ให้เปลี่ยนยกเลิก ไม่ต้องติ๊กหัวข้อ Activate Transcoding 
  แล้วคลิกปุ่ม Stream ได้เลย ถึงตอนนี้ระบบก็เริ่มส่งกระจายเผยแพร่สู่อินเทอร์เนตแล้ว

  บนเครื่อง client  รับข้อมูลภาพที่กระจายเผยแพร่แบบ http  ทำดังนี้
  เปิดโปรแกรม vlc  เลือกเมนู Media -> Open Network Stream...
  ที่แถบ Network  ช่อง Please enter a network URL:
  (สมมติว่า server ต้นทางที่ส่งมามีหมายเลข ip เป็น 10.9.8.7
  ให้ป้อนว่า http://10.9.8.7:8080 แล้วเลื่อนลงไปคลิกปุ่ม Play
  รอสักประมาณไม่เกิน 10 วินาที ก็จะได้รับข้อมูลภาพที่กระจายเผยแพร่มาให้ดู

 3. ตัวอย่างการเผยแพร่แบบ multicast ทำเป็น stream server ฉายหนังผ่านอินเทอร์เนต ทำดังนี้

  บนเครื่อง server ให้เปิดโปรแกรม vlc  เลือกเมนู Media -> Streaming...
  เลือกเปิดแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นแบบ File หรือ Disc ที่ต้องการ แล้วเลื่อนลงไปคลิกปุ่ม Stream
  ได้หน้าต่าง Stream Output ตอน Source ให้คลิกปุ่ม Next
  ได้หน้าต่างตอน Destinations ไปที่ส่วนของ Destinations ที่ช่อง New destination
  ที่แถบ + ให้เลือกเปลี่ยนจาก File เป็น RTP/MPEG Transport Stream แล้วคลิกปุ่ม Add
  จะได้แถบ RTP/TS เพิ่มขึ้นมา ที่ช่อง Address ให้ป้อนข้อมูลว่า 234.5.6.7
  ลงไปที่ส่วนของ Transcoding options ให้เปลี่ยนยกเลิก ไม่ต้องติ๊กหัวข้อ Activate Transcoding 
  แล้วคลิกปุ่ม Stream ได้เลย ถึงตอนนี้ระบบก็เริ่มส่งกระจายเผยแพร่สู่อินเทอร์เนตแล้ว

  บนเครื่อง client  รับข้อมูลภาพที่กระจายเผยแพร่แบบ multicast  ทำดังนี้
  เปิดโปรแกรม vlc  เลือกเมนู Media -> Open Network Stream...
  ที่แถบ Network  ช่อง Please enter a network URL:
  ให้ป้อนว่า rtp://234.5.6.7:5004  แล้วเลื่อนลงไปคลิกปุ่ม Play
  รอสักประมาณไม่เกิน 10 วินาที ก็จะได้รับข้อมูลภาพที่กระจายเผยแพร่มาให้ดู