บังคับ resolution ของจอ monitor

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 05-05-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 11.04
 • ต้นแบบเอาไว้บังคับค่า resolution ของจอ TV-LCD  SAMSUNG 42" 1360x768


 1. ให้ตรวจดู port ของ vga ว่าชื่ออะไร ซึ่งจะแตกต่างตามรุ่นของ graphic chipset  ใช้คำสั่งว่า
  xrandr -q   จะได้ข้อความตัวอย่างประมาณว่า
  Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
  VGA-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
     1280x1024      60.0*+   75.0 
     1152x864       75.0 
     1024x768       75.1     75.0     70.1     60.0 
     832x624        74.6 
     800x600        72.2     75.0     60.3     56.2 
     640x480        75.0     72.8     66.7     60.0 
     720x400        70.1 
  DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

  ให้ดูบรรทัดที่ 2 ว่า  VGA-0 connected ... 
  แสดงว่า vga port นี้ชื่อ  VGA-0

 2. ต่อไปตรวจสอบค่าสัญญาณต่างๆของ resolution ขนาด 1360x768  ให้ใช้คำสั่งประมาณว่า
  cvt 1360 768  จะได้ข้อความตัวอย่างประมาณว่า
  # 1360x768 59.80 Hz (CVT) hsync: 47.72 kHz; pclk: 84.75 MHz
  Modeline "1360x768_60.00"   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync

  ให้ดูบรรทัดที่ 2 ว่า Modeline "1360x768_60.00" .....
  ค่าสัญญานคือ "1360x768_60.00" .....

 3. สั่งเพิ่มค่า resolution 1360x768_60.00 ให้ระบบรู้จัก ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  xrandr --newmode "1360x768_60.00"   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync

  สั่งเพิ่มค่า resolution 1360x768_60.00  ให้ vga port ชื่อ VGA-0 รู้จัก ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  xrandr --addmode VGA-0 1360x768_60.00

  สั่งให้ vga port ชื่อ VGA-0  ทำงานด้วย resolution 1360x768_60.00 ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  xrandr --output VGA-0 --mode 1360x768_60.00

  ทำเพียงแค่นี้ หน้าจอ monitor ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น resolution ขนาด 1360x768 ทันทีโดยไม่ต้อง logout