ปรับแต่งหลังติดตั้ง ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 09:56, 12 มิถุนายน 2551 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าใหม่: ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12-06-2551<br> บันทึกนี้ดูแลโดย ~~~<br> <br> *หลังติ...)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12-06-2551

บันทึกนี้ดูแลโดย WIPAT


 • หลังติดตั้งเสร็จแล้วจะไม่มีรหัสผ่านของ root จะมีเพียงผู้ใช้ที่สร้างขึ้นคนแรกเท่านั้น
  ซึ่งผู้ใช้นี้สามารถใช้สิทธิ์คำสั่ง root โดยการเพิ่มคำว่า sudo นำหน้าคำสั่งทุกครั้ง

  หากต้องการใส่รหัสผ่านของ root ใหม่ ให้ทำดังนี้
  เข้าทำงานด้วย user ที่มาพร้อมการติดตั้ง
  แล้วเข้าทำงานเป็น root ด้วยคำสั่ง sudo su -
  จะมีข้อความแจ้งว่าให้ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้นั้น
  หลังจากเข้าทำงานเป็น root แล้ว ก็เปลี่ยนรหัสผ่านของ root
  ด้วยคำสั่ง passwd จะมีข้อความโต้ตอบ ให้ใส่ข้อมูลตามต้องการ


 • ตรวจสอบว่า network พร้อมใช้งาน
  * ตรวจสอบดูหมายเลข ip ด้วยการใช้คำสั่ง ifconfig
  * ทดสอบใช้งานด้วยคำสั่ง ping 192.100.77.5
  * ตรวจสอบการเชื่อมต่อ network ด้วยคำสั่ง sudo mii-tool


 • เทียบเวลาให้ตรงกับสากล ตามบันทึก ตั้งเวลาให้ตรงกับสากลด้วย ntpdate