สร้าง network driver บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 18:37, 18 สิงหาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18-08-2553

ดูแลโดย WIPAT


--ยังไม่เรียบร้อยนะ

 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04, kernel 2.6.32-24
 • ตัวอย่างนี้ทดสอบกับ sis190


 1. ติดตั้ง kernel source ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install linux-source
  จะได้แฟ้มใหม่อยู่ที่ /usr/src มีชื่อตัวอย่างนี้คือ /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2
  ให้แตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง sudo tar -jxf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 -C /usr/src
  จะได้แฟ้ม kernel source อยู่ที่  /usr/src/linux-source-2.6.32

 2. เข้าไปทำงานในพื้นที่เก็บ network source ด้วยคำสั่ง
  cd /usr/src/linux-source-2.6.32/drivers/net
  หาแฟ้มของ network card ที่ต้องการแก้ไข ตัวอย่างนี้คือ /usr/src/linux-source-2.6.32/drivers/net/sis190.c
  จัดการแก้ไขให้เรียบร้อย

 3. กลับเข้าไปทำงานต่อในพื้นที่ /usr/src/linux-source-2.6.32 แล้วทำงานด้วยคำสั่ง
  cd /usr/src/linux-source-2.6.32
  sudo make oldconfig
  sudo mkdir -p .tmp_versions
  sudo make drivers/net/sis190.ko
  sudo modprobe -v -r sis190
  sudo cp drivers/net/sis190.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net
  sudo modprobe -v sis190
  -- เจอ error ว่า FATAL: Error inserting sis190 (/lib/modules/2.6.32-24-generic/kernel/drivers/net/sis190.ko): Invalid module format

 4. มีผู้รู้บอกมาให้ลองใหม่ให้แก้ไข Makefile ด้วย ทำดังนี้
  mkdir -p /tmp/sis190
  cp -v /usr/src/linux-source-2.6.32/drivers/net/sis190.c /tmp/sis190

  สร้างแฟ้ม /tmp/sis190/Makefile ใหม่ให้มีข้อมูลว่า
  obj-m:= sis190.o
  KDIR:= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
  PWD:= $(shell pwd)
  default:
  $(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules

  ใส่ข้อมูลเพียงแค่นี้ ต่อไปก็ให้แก้ไขแฟ้ม /tmp/sis190/sis190.c จนพอใจ แล้วทำคำสั่งดังต่อไปนี้
  cd /tmp/sis190
  make
  sudo modprobe -v -r sis190
  sudo cp /tmp/sis190/sis190.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net
  sudo modprobe -v sis190