ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Wiki Opensource
(สร้างหน้าใหม่: === วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ === "มหาวิทยาลัย...)
 
 
(ไม่แสดง 69 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 8 คน)
แถว 1: แถว 1:
=== วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ===
+
[[File:Qrcode.opensource.10760671-half.png|right|http://opensource.psu.ac.th|link=http://opensource.psu.ac.th]]<br/>
  
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานและเลือกเป็นผู้นำทางวิชาการในบางสาขา
+
'''เว็บไซต์นี้เป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ '''<br/>
  
<br>
+
'''ถือปฏิบัติตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์'''
  
<br>
+
ผู้ร่วมแบ่งปัน
 +
*ขอขอบคุณ [http://ossf.in.psu.ac.th/prawipatpanyawootto พี่วิภัทร ศรุติพรหม] อดีตผู้ดูแลเว็บไซต์นี้
  
=== พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ===
+
<br/>
  
*พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ<br> * สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล<br> * ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญาสมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
+
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 +
*[http://www.facebook.com/groups/psulug ถามตอบ-ไอทีที่เฟสบุ๊ค PSU-LUG]
  
<br>  
+
<br/>
 
+
ข้อมูลการอัปเกรดเวอร์ชันของ MediaWiki
=== <br>เป้าหมายและภาระกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  ===
+
*อัปเกรดจาก 1.17.3 เป็น 1.28.0 เมื่อ 10 มีนาคม 2560
 
 
1. เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์กร โดยมีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเป็นฐาน<br> 2. เป็นผู้นำและพันธมิตรเครือข่ายการจัดการความรู้ ของชุมชนวิชาการด้านโอเพนซอร์ส ทั้งในระดับองค์กร ประเทศ และสากล<br>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 08:36, 21 มกราคม 2564

http://opensource.psu.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ

ถือปฏิบัติตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ผู้ร่วมแบ่งปัน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลการอัปเกรดเวอร์ชันของ MediaWiki

  • อัปเกรดจาก 1.17.3 เป็น 1.28.0 เมื่อ 10 มีนาคม 2560