ฺBackup and Restore FOG Project images

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:58, 31 สิงหาคม 2564 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31-08-2564
ดูแลโดย WIBOON

ขั้นตอน Backup
เมื่อใช้ FOG Project ในการ Cloning Windows จะเก็บเป็น image ไว้ที่ /images และมีคำแนะนำของผู้พัฒนาว่า ให้สำเนา /images ไปเก็บไว้ที่ ubuntu server อีกเครื่อง
1.ใช้คำสั่ง scp คัดลอก /images ไปเก็บไว้ยัง ubuntu server อีกเครื่อง
ตัวอย่างคำสั่ง เช่น scp -rp /images mama@10.0.100.10:~/backupfog
โดยที่ภายใน /home/mama/ จะต้องสร้างไดเรกทอรีไว้แล้วด้วยคำสั่ง mkdir /home/mama/backupfog
2.เปิดเว็บเพจของ FOG Project ที่เครื่อง server ของเราจะมีเมนู Images มีเมนูย่อย Export Images และได้เป็นไฟล์ชื่อ image_export.csv

ขั้นตอน Restore
เมื่อจะนำ images ไปไว้ใน ubuntu server ที่ติดตั้งใหม่ และติดตั้ง FOG Project ใหม่เสร็จ ก็ให้ทำดังนี้
1.ใช้คำสั่ง scp คัดลอก /images ที่เก็บไว้ใน ubuntu server นั้นมายัง server ใหม่นี้
ตัวอย่างคำสั่ง เช่น scp -rp mama@10.0.100.10:~/backupfog/images /images
2.เข้าเว็บเพจของ FOG Project ที่เครื่อง server ใหม่นี้ และไปที่เมนู Images และใช้คำสั่ง Import Images และเลือกไฟล์ชื่อ image_export.csv