ดูโค้ดสำหรับ เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server

จาก Wiki Opensource

คุณไม่มีสิทธิแก้ไขหน้านี้ ด้วยเหตุต่อไปนี้:

ปฏิบัติการที่คุณขอนี้สงวนไว้เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ


คุณสามารถดูและคัดลอกโค้ดของหน้านี้

กลับไป เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server