ประวัติรุ่นปรับปรุงของ "เตรียมเซิร์ฟเวอร์นำไปจัดติว linux for network administration วข.สุราษฎร์ 16-18 ม.ค. 55"

จาก Wiki Opensource

การเลือกผลต่าง: เลือกปุ่มของสองรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบ และกดป้อนเข้าหรือปุ่มด้านล่าง
คำอธิบาย: (ป) = ผลต่างกับรุ่นปัจจุบัน, (ก) = ผลต่างกับรุ่นก่อนหน้า, = การแก้ไขเล็กน้อย