เตรียมเซิร์ฟเวอร์นำไปจัดติว linux for network administration วข.สุราษฎร์ 16-18 ม.ค. 55

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-01-2555

ดูแลโดย WIBOON

คัดลอกหัวข้อมาจาก http://share.psu.ac.th/blog/wipat-04/22009


เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์

 • กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของ ม.อ.ตามวิทยาเขตต่างๆ
 • เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ ดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ server เช่นการวิเคราะห์ปัญหาเครือข่าย การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ การโคลนนิง และติดตั้งระบบควบคุมหน้าจอผู้เรียน การจัดการสำนักงาน
 • กำหนดสัญจรไปตามวิทยาเขตต่างของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต ปี 2555 นี้ ขอเริ่มที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก่อน
 • วันที่ 16-18 ม.ค. 2555 เวลา 9.00-16.00 น. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


หัวข้อที่จัดติวมีดังนี้


ช่วงที่ 1

 • แนะนำการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับเครือข่ายด้วยแผ่นดีวีดี PSU-32
 • ตรวจสอบ wireless ด้วยโปรแกรม inssider
 • ดูข้อมูลการเชื่อมต่อของ wireless ด้วยคำสั่ง iwconfig
 • ตรวจสอบ wireless ด้วยคำสั่ง sudo iwlist scan
 • ดูการต่อของ LAN ต่อด้วยคำสั่ง sudo mii-tool หรือ ethtool eth0
 • ดูเลข ip ของ LAN ด้วยคำสั่ง ifconfig
 • ทดสอบ speedtest กับเวบ
 • ทดสอบความเร็วด้วยโปรแกรม jperf
 • ดู ip address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเปิดใช้งานด้วยคำสั่ง nmap -sP -n -T 5 --unprivileged ...
 • กรองเฉพาะเลข ip ที่มีอยู่จริงด้วยคำสั่ง arp -na | grep -v "incomplete"
 • ใช้ terminal serial port แบบกราฟิกด้วยโปรแกรม gtkterm
 • ใช้ terminal แบบ text ด้วยคำสั่ง sudo minicom
 • ตรวจสอบดูสาย LAN ว่าต่อเข้า switch port ช่องไหน ด้วยคำสั่ง sudo sh nic-led.sh
 • ทดสอบ mail server PSU, gmaill, hotmail, yahoo ด้วยคำสั่ง telnet และ openssl
 • แนะนำ bash shell script

เตรียม:

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ mirror ของ ubuntu 10.04.3
  หลังจากติดตั้ง PSU-12 ลงในเซิร์ฟเวอร์ และอัปเดตเสร็จแล้ว ทำต่อดังนี้
  ติดตั้ง debmirror ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install debmirror
  sudo mkdir -p /var/www/ubuntu
  เลือกเฉพาะรุ่น lucid(10.04) , ไม่เอา source ใช้คำสั่งว่า
  sudo debmirror --nosource -a i386,amd64 -d lucid,lucid-backports,lucid-proposed,lucid-security,lucid-updates -s main,multiverse,restricted,universe -v -h ftp.psu.ac.th -r /pub/ubuntu --ignore-release-gpg --passive --method=http /var/www/ubuntu
 2. สร้างไดเรกทอรีสำหรับเก็บแฟ้มและเพื่อใช้งานผ่าน ftp และ http ได้
  sudo mkdir -p /srv/ftp/pub
  sudo ln -s /srv/ftp/pub /var/www
 3. คัดลอก PSU-32.iso
  ดาวน์โหลดแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.iso ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.iso -P /srv/ftp/pub/psu-32
 4. คัดลอก แผ่นซีดี sysresccd
  ดาวน์โหลดแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/sysresccd/systemrescuecd-x86-2.4.1.iso ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/sysresccd/systemrescuecd-x86-2.4.1.iso -P /srv/ftp/pub/sysresccd
 5. สำหรับโคลนนิง PSU 32
  ดาวน์โหลดแฟ้ม .tgz ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.tgz ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.tgz -P /srv/ftp/pub/psu-32
 6. แผ่นดีวีดี PSU-32 เอาไปเผื่อๆสัก 10 แผ่น

ที่มา:

 1. http://opensource.cc.psu.ac.th/ติดตั้ง_debmirror_บน_ubuntu
 2. http://opensource.cc.psu.ac.th/ติดตั้ง_vsftpd_บน_ubuntu
 3. http://opensource.cc.psu.ac.th/การติดตั้งและใช้งาน_PSU_32


ช่วงที่ 2

 • ติดตั้ง PSU-12
 • การปรับแต่งให้ PSU-12 เป็น radius server ที่สามารถ authen กับ PSU passport, PSU email, gmail, hotmail, yahoo และอื่นๆ

เตรียม:

 1. สำหรับโคลนนิง PSU-12
  ดาวน์โหลดแฟ้ม .tgz ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/psu-12.tgz ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/psu-12.tgz -P /srv/ftp/pub/psu-12
 2. สำหรับติดตั้งปรับปรุงระบบบูต Ultimate Boot CD
  ดาวน์โหลดแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ultimate/ubcd511.iso ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/ultimate/ubcd511.iso -P /srv/ftp/pub/ultimate
 3. สำหรับติดตั้งหรือจัดทำระบบบูต PSU-LIB live CD
  ดาวน์โหลดแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-lib/psu-lib.iso ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-lib/psu-lib.iso -P /srv/ftp/pub/psu-lib
 4. สำหรับติดตั้งหรือจัดทำระบบบูต ubuntu 11.10 live CD
  ดาวน์โหลดแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/11.10/ubuntu-11.10-desktop-i386.iso ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/11.10/ubuntu-11.10-desktop-i386.iso -P /srv/ftp/pub/ubuntu-releases/iso/11.10

ที่มา:

 1. http://opensource.cc.psu.ac.th/การติดตั้งและใช้งาน_PSU_12


ช่วงที่ 3

 • การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
 • การใช้โปรแกรม Pgina บนวินโดวส์ 7 เพื่อเป็นระบบ logon
 • การเก็บบันทึกข้อมูลเข้าออกใช้งานบนวินโดวส์ แล้วนำไปเก็บไว้บน PSU-12 server หรือ linux server

เตรียม:

 1. เตรียมแผ่น Windows 7 Professional SP1 32 bits สัก 1 แผ่น และ
  คัดลอกแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://www.sw.psu.ac.th
  ที่เซิร์ฟเวอร์ ให้เข้าในโหมดกราฟิก หรือ หากทำงานข้ามเครื่องด้วยคำสั่งดังนี้
  ssh -X mama@192.168.3.68
  พิมพ์คำสั่ง firefox
  แล้วเข้าไปที่ http://www.sw.psu.ac.th เพื่อดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดผ่าน Firefox จะเก็บไว้ก่อนที่ ~/Download ชื่อไฟล์ SW_DVD5_Win_Pro_7w_SP1_32BIT_English_MLF_X17-28595.ISO
  ยังไม่ย้ายไป /srv/ftp/pub/microsoft เอาไว้ย้ายในวันติว
 2. คัดลอกไฟล์สำหรับอธิบายเรคอร์ดการเก็บ log
  คัดลอก get-usage.sh
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/temp/get-usage.sh ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/temp/get-usage.sh -P /srv/ftp/pub/temp
 3. คัดลอกไฟล์สำหรับใช้ติดตั้งบนวินโดวส์ 7
  คัดลอก VB script
  ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/rename2mac.vbs ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/rename2mac.vbs -P /srv/ftp/pub/microsoft

  คัดลอกโปรแกรม pgina
  ดาวน์โหลดแฟ้มได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/pGina%202.1.1%20x86%20x64.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/pGina%202.1.1%20x86%20x64.exe -P /srv/ftp/pub/pgina

  คัดลอก plug-in
  ดาวน์โหลดแฟ้มได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/RADIUSplugin-0.3-x86.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/RADIUSplugin-0.3-x86.exe -P /srv/ftp/pub/pgina

  คัดลอก curl
  ดาวน์โหลดจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/curl/curl.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/curl/curl.exe -P /srv/ftp/pub/curl

  คัดลอก logticker.vbs
  ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/logticker.vbs ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/logticker.vbs -P /srv/ftp/pub/psu-12

  คัดลอก stopticker.vbs
  ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/stopticker.vbs ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/stopticker.vbs -P /srv/ftp/pub/psu-12

  คัดลอก putty
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/putty/latest/x86/putty.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/putty/latest/x86/putty.exe -P /srv/ftp/pub/putty/latest/x86

  คัดลอก xming
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/xming/Xming-6-9-0-31-setup.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/xming/Xming-6-9-0-31-setup.exe -P /srv/ftp/pub/xming

ที่มา:

 1. http://opensource.cc.psu.ac.th/ติดตั้ง_pGina
 2. http://opensource.cc.psu.ac.th/การเก็บ_log_accounting_บน_PSU-12


ช่วงที่ 4

 • การ map network drive บนวินโดวส์ ให้ใช้พื้นที่บน linux server ได้โดยไม่ต้องใช้ SAMBA

เตรียม:

 1. คัดลอก FileZilla
  ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด 3.5.2 ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/filezilla/FileZilla_3.5.2_win32-setup.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/filezilla/FileZilla_3.5.2_win32-setup.exe -P /srv/ftp/pub/filezilla
 2. คัดลอก SFTP
  ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นล่าสุด 1.0.15 ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/eldos/SftpNetDrive.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/eldos/SftpNetDrive.exe -P /srv/ftp/pub/eldos
 3. คัดลอกชุดโปรแกรม Dokan
  ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้จากเวบ http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/vcredist_x86.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/vcredist_x86.exe -P /srv/ftp/pub/dokan
  ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/DokanInstall_0.6.0.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/DokanInstall_0.6.0.exe -P /srv/ftp/pub/dokan
  ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/dokan-sshfs-0.6.0.zip ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/dokan-sshfs-0.6.0.zip -P /srv/ftp/pub/dokan

ที่มา:

 1. http://opensource.cc.psu.ac.th/สร้างพื้นที่ให้_share_ใช้งานกันภายใน_group
 2. http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล


ช่วงที่ 5

 • การใช้โปรแกรม italc บนวินโดวส์ เพื่อควบคุมการใช้งานของผู้เรียน หรือเพื่อช่วยเหลือเครื่องปลายทาง

เตรียม:

 1. คัดลอก italc เวอร์ชั่น 2.0 บนวินโดวส์ 7 แบบ 32 bit
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/italc/italc-2.0.0-win32-setup.exe ด้วยคำสั่ง
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/italc/italc-2.0.0-win32-setup.exe -P /srv/ftp/pub/italc

ที่มา:

 1. http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน


ช่วงที่ 6

 • การโคลนนิงด้วย PSU-12 server

เตรียม:

 1. เซิร์ฟเวอร์ (ฮาร์ดดิสก์) ที่นำไปนี้ จะเป็น PSU-12 ซึ่งพร้อมใช้งาน และมีที่สำหรับเก็บ image ต้นฉบับเครื่อง PC ในห้องติว โดยใช้ login papa
 2. ทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้ โดยนำไปทดสอบในเครือข่ายที่ห้องวิจัย หมายเลข 192.168.6.0/24 โดยหาเครื่องว่าง 1 เครื่องมาทดสอบทีละหัวข้อ

ที่มา:

 1. http://opensource.cc.psu.ac.th/การโคลนนิงด้วย_PSU-12


ช่วงที่ 7

 • แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคอื่นๆร่วมกัน