เบื้องหลังการสร้างต้นแบบ PSU 32

จาก Wiki Opensource

ยกเลิกการใช้งานแล้ว เนื่องจากล้าสมัย

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25-04-2555

ดูแลโดย WIPAT


  • เลิกใช้งาน