ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมจำลอง PC เสมือน"

จาก Wiki Opensource
(แทนที่เนื้อหาด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-12-2562 เขียนครั...")
แถว 7: แถว 7:
 
<br/>
 
<br/>
  
สำหรับ ubuntu
+
*เลิกใช้งาน
*หากต้องการโปรแกรมที่ติดตั้งบน Ubuntu มีคำแนะนำเพิ่มเติมอยู่ที่ [http://opensource.cc.psu.ac.th/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87_virtualbox_%E0%B8%9A%E0%B8%99_ubuntu ติดตั้ง virtualbox บน ubuntu]<br/>
 
 
 
สำหรับ Windows
 
*โอเพนซอร์ส โปรแกรม Oracle VM VirtualBox ใช้สำหรับสร้างเครื่องจำลอง PC เสมือน (Virtual PC machine)
 
*ใช้ทดแทนโปรแกรม vmware
 
*ติดตั้งบน Windows ดาวน์โหลดได้จาก [https://licensing.psu.ac.th/virtualbox-released/  https://licensing.psu.ac.th/virtualbox-released/]
 
*แนะนำให้ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดได้จากที่เดียวกัน
 
*การตรวจสอบหรือเพิ่มหรือลบ Extension<br/>เปิดโปรแกรม VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
การใช้งาน
 
*เครื่อง Windows ที่ใช้งานจะเรียกว่า host ส่วนเครื่องจำลอง จะถูกเรียกว่า guest
 
*เมื่อสร้างเครื่องจำลองเสร็จแล้ว การเข้าไปใช้งานใน guest ให้คลิกเมาส์เข้าไปได้เลย<br/>เวลาออกจาก guest ให้กดแป้น Ctrl ด้านขวามือ<br/>สำหรับโนตบุคที่ไม่มีแป้น Ctrl ด้านขวามือ ให้กดปุ่ม Fn + Ctrl แทน
 
 
 
<br/>
 
 
 
การติดตั้งบน Windows XP จำเป็นต้องปรับแต่ง
 
*หากเจอปัญหา guest XP เวลาบูทแล้วขึ้นแต่หน้าจอดำๆ แนะนำให้ปรับตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้คือ<br/>เปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings...<br/>เลือกหัวข้อ General เลือกแถบ Advanced คลิกเลือกหัวข้อ Enable IO APIC
 
*บน XP การปรับแต่งให้ใช้เหมาะสมกับ guest ที่เป็น linux server แนะนำดังนี้<br/>เปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings...<br/>เลือกหัวข้อ General เลือกแถบ Advanced คลิกเลือกหัวข้อ Enable PAE/NX
 
*บน XP การตั้งค่าเพื่อให้ใช้ usb disk ให้ทำดังนี้<br/>ปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings... เลือกหัวข้อ USB<br/>คลิกเลือก Enable USB Controller และคลิกเลือก Enable USB 2.0 (EHCI) Controller<br/>ตอนใช้งาน VirtualBox เมื่อต้องการติดต่อกับ USB disk ต้องเสียบ USB disk ให้ XP เห็นก่อน<br/>แล้วไปที่หน้าต่างของ Oracle VM Virtual Machine Box ที่ต้องการ<br/>คลิกเลือกเมนู Devices เลือก USB Devices แล้วคลิกเลือก usb disk ที่ต้องการติดต่อ<br/>แล้ว XP อาจมีการติดตั้ง hardware ใหม่คือ VirtualBox USB เพิ่มเติมขึ้นมาอีก ให้ติดตั้งจนเสร็จ<br/>ระบบใน Virtual Machine ก็จะใช้งาน usb disk นี้ได้เลย
 
*บน XP การตั้งค่าเพื่อให้ Network ทำงานแบบ Bridge ให้ทำดังนี้ (ไม่ต้องทำ Network Bridge เหมือนรุ่นก่อน)<br/>เปิดโปรแกรม Virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings... เลือกหัวข้อ Network เลือกแถบ Adapter 1<br/>ที่ช่อง Attach to: ให้เลือกเป็น Bridged Adapter เสร็จแล้วก็คลิกเลือกปุ่ม OK
 
*บน XP หากต้องการใช้คำสั่ง vboxmange ต้องใส่ path เพิ่มด้วย จึงจะเรียกคำสั่ง vboxmanage ได้<br/>ตัวอย่างว่า path="C:\Program Files\Oracle\VirtualBox";%PATH%
 

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 16:26, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-12-2562

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน