โปรแกรมจำลอง PC เสมือน

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-12-2562

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

ดูแลโดย WIBOON


สำหรับ ubuntu

สำหรับ Windows

 • โอเพนซอร์ส โปรแกรม Oracle VM VirtualBox ใช้สำหรับสร้างเครื่องจำลอง PC เสมือน (Virtual PC machine)
 • ใช้ทดแทนโปรแกรม vmware
 • ติดตั้งบน Windows ดาวน์โหลดได้จาก https://licensing.psu.ac.th/virtualbox-released/
 • แนะนำให้ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดได้จากที่เดียวกัน
 • การตรวจสอบหรือเพิ่มหรือลบ Extension
  เปิดโปรแกรม VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...
  ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions


การใช้งาน

 • เครื่อง Windows ที่ใช้งานจะเรียกว่า host ส่วนเครื่องจำลอง จะถูกเรียกว่า guest
 • เมื่อสร้างเครื่องจำลองเสร็จแล้ว การเข้าไปใช้งานใน guest ให้คลิกเมาส์เข้าไปได้เลย
  เวลาออกจาก guest ให้กดแป้น Ctrl ด้านขวามือ
  สำหรับโนตบุคที่ไม่มีแป้น Ctrl ด้านขวามือ ให้กดปุ่ม Fn + Ctrl แทน


การติดตั้งบน Windows XP จำเป็นต้องปรับแต่ง

 • หากเจอปัญหา guest XP เวลาบูทแล้วขึ้นแต่หน้าจอดำๆ แนะนำให้ปรับตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้คือ
  เปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings...
  เลือกหัวข้อ General เลือกแถบ Advanced คลิกเลือกหัวข้อ Enable IO APIC
 • บน XP การปรับแต่งให้ใช้เหมาะสมกับ guest ที่เป็น linux server แนะนำดังนี้
  เปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings...
  เลือกหัวข้อ General เลือกแถบ Advanced คลิกเลือกหัวข้อ Enable PAE/NX
 • บน XP การตั้งค่าเพื่อให้ใช้ usb disk ให้ทำดังนี้
  ปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings... เลือกหัวข้อ USB
  คลิกเลือก Enable USB Controller และคลิกเลือก Enable USB 2.0 (EHCI) Controller
  ตอนใช้งาน VirtualBox เมื่อต้องการติดต่อกับ USB disk ต้องเสียบ USB disk ให้ XP เห็นก่อน
  แล้วไปที่หน้าต่างของ Oracle VM Virtual Machine Box ที่ต้องการ
  คลิกเลือกเมนู Devices เลือก USB Devices แล้วคลิกเลือก usb disk ที่ต้องการติดต่อ
  แล้ว XP อาจมีการติดตั้ง hardware ใหม่คือ VirtualBox USB เพิ่มเติมขึ้นมาอีก ให้ติดตั้งจนเสร็จ
  ระบบใน Virtual Machine ก็จะใช้งาน usb disk นี้ได้เลย
 • บน XP การตั้งค่าเพื่อให้ Network ทำงานแบบ Bridge ให้ทำดังนี้ (ไม่ต้องทำ Network Bridge เหมือนรุ่นก่อน)
  เปิดโปรแกรม Virtualbox ไปที่เมนู Machine -> Settings... เลือกหัวข้อ Network เลือกแถบ Adapter 1
  ที่ช่อง Attach to: ให้เลือกเป็น Bridged Adapter เสร็จแล้วก็คลิกเลือกปุ่ม OK
 • บน XP หากต้องการใช้คำสั่ง vboxmange ต้องใส่ path เพิ่มด้วย จึงจะเรียกคำสั่ง vboxmanage ได้
  ตัวอย่างว่า path="C:\Program Files\Oracle\VirtualBox";%PATH%