ปรับแต่งหลังติดตั้ง ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 16:52, 11 ตุลาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11-10-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ต้นแบบทดสอบกับ ubuntu  10.04

 1. หลังติดตั้งเสร็จแล้วจะไม่มีรหัสผ่านของ root จะมีเพียงผู้ใช้ที่สร้างขึ้นคนแรกเท่านั้น
  ซึ่งผู้ใช้นี้สามารถใช้สิทธิ์คำสั่ง root โดยการเพิ่มคำว่า sudo นำหน้าคำสั่งทุกครั้ง

  หากต้องการใส่รหัสผ่านของ root ใหม่ ให้ทำดังนี้
  เข้าทำงานด้วย user ที่มาพร้อมการติดตั้ง
  แล้วเข้าทำงานเป็น root ด้วยคำสั่ง sudo su -
  จะมีข้อความแจ้งว่าให้ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้นั้น
  หลังจากเข้าทำงานเป็น root แล้ว ก็เปลี่ยนรหัสผ่านของ root
  ด้วยคำสั่ง passwd จะมีข้อความโต้ตอบ ให้ใส่ข้อมูลตามต้องการ

 2. ตรวจสอบว่า network พร้อมใช้งาน
  * ตรวจสอบดูหมายเลข ip ด้วยการใช้คำสั่ง ifconfig
  * ทดสอบใช้งานด้วยคำสั่ง ping 192.100.77.5
  * ตรวจสอบการเชื่อมต่อ network ด้วยคำสั่ง sudo mii-tool

 3. เทียบเวลาให้ตรงกับสากล ด้วยคำสั่ง sudo ntpdate pool.ntp.org
  ดูเพิ่มเติมที่บันทึก ตั้งเวลาให้ตรงกับสากลด้วย ntpdate

 4. ให้ทำการ update package ตามคำแนะนำในเวบ update package ด้วย apt-get

 5. หากใช้ gnome desktop แล้วเจอปัญหารำคาญ save screen ให้จัดการดังนี้
  ปิด screen saver ของ desktop ไม่ต้องให้ทำงาน System -> Preferences -> Screensaver
  ปิด power managment ไม่ต้องให้ display ทำงาน System -> Preferences -> Power Management

 6. หากต้องการให้บูททุกครั้งเป็น text mode
  หากเป็น ubuntu 10.04  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub
  เพิ่มค่า text ในตัวแปร GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
  ปรับปรุงบรรทัดข้อความตัวแปร ตัวอย่างประมาณเป็นว่า
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
  แล้วปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง  sudo update-grub
  หลัง login ด้วย text mode แล้ว หากต้องใช้ graphic ให้เรียกคำสั่ง startx

  หรือว่าให้เปลี่ยนชื่อแฟ้ม  /etc/init/gdm.conf เป็นอย่างอื่นเช่น
  ตัวอย่างทำด้วยคำสั่ง sudo mv /etc/init/gdm.conf /etc/init/gdm.conf.disabled
  หลัง login ด้วย text mode แล้ว หากต้องใช้ graphic ให้เรียกคำสั่ง startx
  หากต้องการให้ตั้งบูทเข้า grophic mode ใหม่ ก็ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้ม /etc/init/gdm.conf กลับมาเช่น
  ตัวอย่างทำด้วยคำสั่ง sudo mv /etc/init/gdm.conf.disabled /etc/init/gdm.conf

  หากเป็น ubuntu 8.04 ให้ทำดังนี้  ใช้คำสั่ง sudo update-rc.d -f gdm remove
  หลัง login ด้วย text mode แล้ว หากต้องใช้ graphic ให้เรียกคำสั่ง startx
  หากต้องการให้ตั้งบูทเข้า grophic mode ใหม่ ใช้คำสั่ง sudo update-rc.d gdm defaults

 7. แนะนำให้ยกเลิกการตั้งค่า update อัตโนมัติ
  ใช้คำสั่งดังนี้  sudo apt-get remove update-notifier

 8. การตั้งค่าให้แป้น Control + Alt + Backspace สั่งให้ X server  ทำงาน
  ให้แก้ไขที่เมนู System -> Preferences -> Keyboard
  ที่หน้าต่าง Keyboard Preferences  ที่แถบ Layouts คลิกเลือกปุ่ม Options...
  ที่หน้าต่าง Keyboard Layout Options  คลิกเลือกหัวข้อ + Key sequence to kill the X server
  จะได้หัวข้อเพิ่มมา ให้คลิกเลือก Control + Alt + Backspace 
  แล้วก็คลิก Close ถอยกลับออกมาเรื่อยๆจนจบ

 9. --ระวังหน่อยนะ ลองแล้วกลับมาใช้ปุ่ม ALT-SHIFT ไม่ได้
  การปรับปรุงให้สามารถใช้ปุ่ม ` สลับภาษาอังกฤษ-ไทย ทำดังนี้
  ดาวน์โหลดแฟ้มจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/xkb-data-grave.deb ใช้คำสั่งดังนี้
  wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/xkb-data-grave.deb -P /tmp
  sudo dpkg -i  /tmp/xkb-data-grave.deb
  ติดตั้งเสร็จแล้วตั้งค่าทำดังนี้ ให้แก้ไขที่เมนู System -> Preferences -> Keyboard
  ได้หน้าต่าง Keyboard Preferences ที่แถบ Layouts  คลิกเลือกปุ่ม Options...
  ที่หน้าต่าง Keyboard Layout Options  คลิกเลือกหัวข้อ + Layout switching
  จะได้หัวข้อเพิ่มมา ให้คลิกเลือก Grave switches layout
  แล้วก็คลิก Close ถอยกลับออกมาเรื่อยๆจนจบ

 10. เพิ่มฟอนต์ภาษาไทยเพิ่มเติมด้วยการคัดลอกแฟ้มนามสกุล .ttf ที่ต้องการเพิ่ม
  ไปเก็บไว้ที่พื้นที่ /usr/share/fonts/truetype/thai
  หากใช้ gnome desktop แนะนำให้เปิดพื้นที่ด้วยคำสั่ง sudo nautilus

  เพิ่มฟอนต์ภาษาไทยของ sipa ด้วยคำสั่งว่า
  sudo wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf -P /usr/share/fonts/truetype/thai

 11. หากใช้โปรแกรม Impress ของ OpenOffice เวลาแสดง Slide Show แล้วไม่เต็มหน้าจอ ยังทีแถบ task bar ติดอยู่
  สาเหตุจากเป็น bug ที่เกี่ยวข้องกับ desktop
  ให้แก้ไขที่เมนู System -> Preferences -> Appearance
  ที่หน้าต่าง Appearance Preferences  เลือกแถบ Visual Effects
  แล้วคลิกเลือกเปลี่ยนเป็นหัวข้อ None: Provides a simple desktop environment without effects.
  แล้วก็คลิก Close ถอยกลับออกมาเรื่อยๆจนจบ

 12. การตั้งค่าให้ตอบ boot มีการแสดงผลข้อความต่างๆในการ boot
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub  ลบคำว่า  quiet  ในตัวแปร GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
  ปรับปรุงบรรทัดข้อความตัวแปร ตัวอย่างประมาณเป็นว่า
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash text"
  แล้วปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง  sudo update-grub

 13. หากใช้ gnome desktop แล้วโปรแกรม network-manager-gnome จะทำการควบคุมตั้งค่า network
  โดยไม่ยอมจัดการตั้งค่าตามแฟ้ม /etc/network/interfaces
  ต้องแก้ไขปัญหาโดยการถอนโปรแกรม network-manager-gnome  ออก
  ด้วยคำสั่ง sudo apt-get remove network-manager-gnome

 14. ตัวอย่างการตั้งค่า ip ให้กับ server  แก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces เป็นประมาณตัวอย่างว่า
  auto lo
  iface lo inet loopback

  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 10.8.100.9
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.8.100.1
  dns-nameservers 10.8.100.5

  หากต้องการทำเป็น bridge ก็แก้ไขเป็นประมาณตัวอย่างว่า
  auto lo
  iface lo inet loopback

  auto eth0
  iface eth0 inet manual

  auto br0
  iface br0 inet static
  address 10.8.100.9
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.8.100.1
  dns-nameservers 10.8.100.5
  bridge_ports eth0
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_maxwait 0

  เสร็จแล้วให้ลอง reboot server ใหม่ ทดสอบดูผลงาน