โปรแกรมจำลอง PC เสมือน

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 16:26, 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (แทนที่เนื้อหาด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-12-2562 เขียนครั...")

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-12-2562

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน