ติดตั้ง remastersys บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:28, 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  03-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 11.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.geekconnection.org/remastersys
 • ใช้สำหรับ backup ข้อมูลใน hard disk ทำให้เป็นแผ่น CD/DVD


 1. การติดตั้งจาก http://www.geekconnection.org/remastersys/repository ทำดังนี้
  ต้อง apt-get ไปเอา remastersys  จาก repository อื่น

  หากเป็น ubuntu 8.04, 8.10, 9.04  ที่ใช้ grub รุ่นเดิมๆ ให้เพิ่ม repository ด้วยคำสั่งว่า
  sudo sh -c "echo 'deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository ubuntu/' > /etc/apt/sources.list.d/remastersys.list"

  หากเป็น ubuntu 9.10 ที่ใช้ grub2 รุ่นใหม่ ให้เพิ่ม repository ด้วยคำสั่งว่า
  sudo sh -c "echo 'deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/' > /etc/apt/sources.list.d/remastersys.list"

  หากเป็น ubuntu 10.04 หรือใหม่กว่า ให้เพิ่ม repository ด้วยคำสั่งว่า
  sudo sh -c "echo 'deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository lucid/' > /etc/apt/sources.list.d/remastersys.list"
  หลังติดตั้ง remastersys เสร็จแล้ว จะยกเลิกบรรทัดแฟ้มนี้ออกก็ได้

  ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get update และ sudo apt-get install remastersys
  บางทีเจอบั๊ก โปรแกรมไม่สร้าง /home/remastersys
  ให้แก้ไขด้วยการสร้างเองด้วยคำสั่ง  sudo mkdir -p /home/remastersys
 2. หากติดตั้ง rematersys จาก http://www.geekconnection.org/remastersys/repository/ ไม่สำเร็จ
  ให้ติดตั้งด้วยตนเองทำดังนี้ เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นใช้งานด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install coreutils dialog genisoimage findutils bash passwd sed squashfs-tools casper rsync mount eject libdebian-installer4 os-prober
  sudo apt-get install ubiquity user-setup discover laptop-detect syslinux xterm util-linux xresprobe

  ต่อให้ดาวน์โหลดแฟ้ม remastersys มาติดตั้งดังนี้
  wget -P /tmp http://ftp.psu.ac.th/pub/remastersys/remastersys_3.0.0-1_all.deb
  sudo dpkg -i /tmp/remastersys_3.0.0-1_all.deb

  บางทีเจอบั๊ก โปรแกรมไม่สร้าง /home/remastersys
  ให้แก้ไขด้วยการสร้างเองด้วยคำสั่ง  sudo mkdir -p /home/remastersys
 3. การใช้งานแบบง่ายที่สุด คือเป็นการ backup ทั้ง hard disk มาเก็บไว้เป็น live DVD
  ที่สามารถนำไปบูทใช้งานได้โดยไม่ต้องมี hard disk ใช้คำสั่งว่า  sudo remastersys backup
  แล้วก็ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk
  เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้ม iso อยู่ที่ /home/remastersys/remastersys
 4. หากต้องการให้ปิดการสั่งดีดแผ่นซีดีออกหลังการสั่งให้ shutdown
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/init.d/casper ประมาณบรรทัดที่ 96
  ยกเลิกบรรทัดคำสั่ง eject เดิม กลายเป็นดังตัวอย่าง
  # eject -p -m /cdrom > /dev/null 2>&1

  และแก้ไขแฟ้ม /etc/remastersys/isolinux/isolinux.cfg.vesamenu
  ให้เพิ่ม noprompt เข้าไป ตัวอย่างเช่น
  label live
    menu label live - boot the Live System
    kernel /casper/vmlinuz
    append  file=/cdrom/preseed/custom.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.gz splash noprompt --