ติดตั้ง rsync บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:15, 7 พฤษภาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 07-05-2553

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งโปรแกรม rsync ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install rsync

 2. แก้ไขแฟ้ม /etc/default/rsync 
  ปรับปรุงตัวแปรจากเดิม  RSYNC_ENABLE=false
  ให้กลายเป็น RSYNC_ENABLE=true

 3. ตัวอย่างนี้แสดงการตั้งค่าให้ rsync server  ของ  server yourserver.domain
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/rsyncd.conf  ประมาณดังตัวอย่าง
  [mydata]
      path = /var/www/data
  [testhere]
      path = /var/www/test

 4. ทดสอบเข้ามาดูผลงานที่ server นี้ ไปที่ pc ที่มีโปรแกรม rsync
  แล้วใช้คำสั่งประมาณว่า  rsync  yourserver.domain::   จะได้ผลตอบกลับมาประมาณว่า
  mydata
  testhere         

 5. ตัวอย่างคำสั่ง rsync แบบง่ายๆคือ  rsync -auv  rsync://yourserver.domain/mydata  /home/my
  หมายความว่า ไปดึงข้อมูลข้อมูลที่ใหม่หรือยังไม่มีจาก  rsync://yourserver.domain/mydata มาเก็บไว้ที่ /home/my

  หากต้องการให้ลบของเก่าที่ไม่สอดคล้องกัน ให้เติมว่า --delete ด้วย
  ดังตัวอย่าง  rsync -auv --delete-after rsync://yourserver.domain/mydata  /home/my

 6. ตัวอย่างหากติดต่อเข้ามาที่ ftp server ของ ม.สงขลานครินทร์
  ลองใช้คำสั่ง  rsync  ftp.psu.ac.th::  จะไดัรับคำตอบกลับว่า 
  centos            
  cran              
  ubuntu            
  ubuntu-releases 

  ตัวอย่างหากต้องการ rsync พื้นที่  ubuntu  ไปเก็บไว้ที่ /home/myubuntu บน server ของตนเอง
  ให้ใช้คำสั่งว่า   rsync -auv --delete-after rsync://ftp.psu.ac.th/ubuntu/*  /home/myubuntu

 7. ตัวอย่างคำสั่งเพื่อใช้ cloning ข้อมูลจาก partition หนึ่งไปยังอีก partition ทำดังนี้
  ให้ mkfs พื้นที่ partition ปลายทางก่อน แล้ว mount partition ทั้งต้นทางและปลายทาง ขึ้นมา
  ตัวอย่างเช่นตั้งชื่อว่า /mnt/source และ /mnt/target  แล้วใช้คำสั่งประมาณว่า
  rsync -alprv  /mnt/source/   /mnt/target/
  **ระวังต้องมี / ต่อท้ายพื้นที่ด้วย เพราะจะทำให้ cloning ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง