ติดตั้ง tftpd บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 16:35, 27 พฤษภาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  27-05-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. ติดตั้งโปรแกรม tftpd ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install tftpd-hpa tftp
  จะได้ tftp server ที่มีพื้นที่ทำงานอยู่ที่  /var/lib/tftpd-hpa

 2. ทดสอบทำงาน ลองคัดลอกแฟ้มไปเก็บไว้ใน /var/lib/tftpboot/  ตัวอย่างเช่น
  sudo cp /etc/rc.local /var/lib/tftpboot/test.txt

  ติดต่อด้วย tftp ดังตัวอย่าง
  tftp localhost
  จะได้ prompt ว่า tftp>
  ลองถ่ายแฟ้มด้วยคำสั่ง get test.txt
  จะได้ผลข้อความตอบกลับมาประมาณว่า
  Received 399 bytes in 0.0 seconds
  tftp>

  แสดงว่า TFTP server เครื่องนี้ใช้ได้แล้ว
  ให้ออกมาด้วยคำสั่ง quit

 3. แนะนำให้ลองทดสอบกับ PC เครื่องอื่น
  แล้วทดสอบด้วย tftp ผ่านเลข ip แทนที่จะเป็น localhost

 4. แก้ไขแฟ้ม /etc/default/tftpd-hpa เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่าง
  เสร็จแล้วสั่งให้ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart

 5. ตัวอย่างการสร้างให้พื้นที่ /tftpboot เป็นพืนที่ทำงาน ให้ทำดังนี้
  สร้างพื้นที่ด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /tftpboot
  แก้ไขแฟ้ม /etc/default/tftpd-hpa  ที่บรรทัดตัวแปร TFTP_DIRECTORY= ให้แก้ไขเป็นประมาณว่า
  TFTP_DIRECTORY="/tftpboot" 
  แล้วสั่งให้ tftpd server ทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
  ลองทดสอบใช้งานได้เลย