ติดตั้ง ubuntu server บน usb disk

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:04, 3 พฤษภาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  03-05-2553

ดูแลโดย WIPAT


สภาพแวดล้อมตัวอย่างการติดตั้งของตัวอย่างนี้

 • เป็น ubuntu รุ่น server  แบบ 32 บิท  เวอร์ชั่น 9.0.4
 • ติดตั้งบน usb handy drive ขนาดความจถ 4 GB ทั้ง partition
 • ตั้งชื่อ user ว่า mama รหัสผ่านว่า 123456
 • ติดตั้งอยู่บน network ที่มี dhcp server บริการอยู่แล้ว


 1. ปลดสาย LAN ออก

 2. บูท PC ด้วยแผ่นซีดี ubuntu ที่เตรียมไว้ต้นฉบับจาก  http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/9.04/ubuntu-9.04-server-i386.iso

 3. ได้หน้าต่าง Language ให้เลือก English เหมือนเดิม
  ได้หน้าต่าง ubuntu ให้เลือก Install Ubuntu server

  ระบบจะทำงานต่อ ให้รอจนได้หน้าต่างว่า Choose language
  ที่หัวข้อ "Choose a language:" ให้คงค่าเดิมคือ English แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Choose a country, territory or area:" ให้เปลี่ยนไปเลือกเป็น other แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่างใหม่ที่หัวข้อ "Choose a country, territory or area:" ให้เปลี่ยนเลื่อนไปหา -- Asia -- เลือก Thailand แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างว่า "Ubuntu installer menu" แสดงออกมา
  ที่หัวข้อ "Detect keyboard layout?" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น <No>  แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "The origin of the keyboard:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น Thailand แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Keyboard layout:" ให้คงค่าเดิมคือ Thailand แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Method for toggling betwenn national and Latin mode:" ให้คงค่าเดิมคือ Alt+Shift ไว้เหมือนเดิม แล้วกดแป้น Enter

  ระบบจะทำงานต่อไปเรื่อยๆ
  หากได้หน้าจอเตือนว่า "Network autoconfiguration failed"  ไม่ต้องทำอะไรให้กดแป้น Enter ได้เลย
  จะได้หน้าต่างที่หัวข้อให้ "Network configuration method:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "Do not configure the network at this time" แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Hostname:" ให้เปลี่ยนชื่อโฮสต์ตามใจชอบ แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่าง "Partitioning method:"  ให้เปลี่ยนไปเลือกเป็น "Guided - use entire disk" แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Select disk to parition:"  ตรวจสอบดูว่าเป็น usb disk ลูกที่ต้องการจริงๆ  ตัวอย่างเช่นเลือกประมาณว่า
  SCSI3 (0,0,0) (sdb)  - 4.0 GB Kingmax  USB2.0 FlashDisk  แล้วกดแป้น Enter
  ระบบทำงานต่อแล้วแสดงข้อความแนะนำพื้นที่ใน disk ต่างๆ
  ได้หัวข้อ "Write the change to disk?"  ให้เปลี่ยนไปเลือก <Yes> แล้วกดแป้น Enter

 4. ระบบจะเริ่มทำการ format และติดตั้งข้อมูลต่างๆ ให้พักผ่อนได้ เพราะอาจต้องรอนาน

  รอจนได้หน้าต่าง "Setup users and passwords"
  ที่หัวข้อ "Full name for the new user:" ให้ป้อนชื่อเต็มของผู้ใช้ใหม่ ในตัวอย่างนี้คือ mama แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Username for your account:" ให้ป้อนชื่อของผู้ใช้ ในตัวอย่างนี้คือ mama แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Choose a password for the new user:" ให้ป้อนรหัสผ่าน ในตัวอย่างนี้คือ 123456  แล้วกดแป้น Enter
  (แนะนำให้ใช้แป้นพิมพ์แถวบนด้านซ้าย ไม่ควรใช้แป้นตัวเลขด้านขวา) 
  ได้หัวข้อ "Re-enter password to verify:" ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมซ้ำอีกครั้ง ในตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกดแป้น Enter
  หากได้รับคำเตือนหัวข้อว่า "Use weak password?" ให้เปลี่ยนไปเลือก <Yes> แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Encrypt your home directory?"  ให้ยังคงเลือกเป็น <No> แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่างว่า  "How do you want to manage upgrades on this system?" ให้ยังคงเลือกเป็น "No automatic updates" แล้วกดแป้น Enter

  รอจนได้หน้าต่าง "Software selection"
  ที่หัวข้อ "Choose software to install:" ให้เลือก "OpenSSH server"  โดยการเลื่อนลูกศรไปที่ช่อง [ ] OpenSSH server
  กดแป้น Spacebar จะกลายเป็น [*] OpenSSH server แล้วกดแป้น Enter

  ระบบจะทำการติดตั้งต่อไป ให้พักผ่อนได้ เพราะอาจต้องรอนาน
  ถ้าเครื่อง PC ที่ใช้ติดตั้งนี้มี hard disk ติดตั้งไว้ด้วยอยู่แล้ว อาจได้หน้าต่าง "Configuring grub" 
  ที่หัวข้อ "Install the GRUB boot loader to the master record?   ให้เปลี่ยนไปเลือก <No> แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง "Install the GRUB boot loader to the hard disk"
  ที่หัวข้อ "Device for boot loader installation:" ให้ป้อนข้อความว่า /dev/sdb (ให้เป็น device เดียวกับ usb disk ที่ติดตั้ง) แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างว่า "Finish the installation"
  ที่หัวข้อ "Is the system clock set to the UTC"  ให้เปลี่ยนไปเลือก <No> แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างว่า "Installation complete"  และเครื่องอ่านซีดีจะดันแผ่นซีดีออกมาก
  แสดงว่าการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้หยิบแผ่นซีดีออกจากถาด เลือก <Continue> แล้วกดแป้น Enter แล้ว PC จะถูกรีบูทใหม่

 5. หลังจากบูท PC ใหม่จาก usb disk นี้ได้สำเร็จ จะได้หน้า console ว่า
  Ubuntu 9.4  ubuntu tty1
  ubuntu login:

  ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ว่า mama  แล้วกดแป้น Enter
  ได้ข้อความว่า Password: ให้ป้อนว่า 123456 แล้วกดแป้น Enter
  ก็จะเข้าไปทำงานในระบบได้ โดยมี prompt ว่า mama@ubuntu~$

  ถึงตอนนี้ usb disk ก็ได้รับการติดตั้ง ubuntu สำเร็จแล้ว สามารถนำไปบูทใช้งานกับ PC ตัวใดก็ได้

 6. การปรับแต่งอื่นๆให้ทำแบบเดียวกับ ubuntu ปรกติ ดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากบันทึก  ติดตั้ง ubuntu server