ผู้ใช้:Wisit.c

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:06, 23 มิถุนายน 2558 โดย Wisit.c (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

นาย วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technician Officer)

คณะทันตแพทยศาสตร์  http://www.dent.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

email  wisit.cATpsu.ac.th