ตั้ง cron log

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:06, 12 พฤษภาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12-05-2553
ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 • หลังติดตั้ง ubuntu แล้ว จะมี cron พร้อมทำงาน แต่ไม่มีแฟ้มเก็บ log ของ cron ให้สร้างใหม่เองดังนี้

  สร้างแฟ้ม /var/log/cron.log ด้วยคำสั่ง sudo touch /var/log/cron.log

 • หากเป็น ubuntu 10.04 ที่ใช้ rsyslog ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/rsyslog.d/50-default.conf
  ปรับปรุงบรรทัดตัวแปรเปิดให้ cron ทำงานเป็น  cron.*  /var/log/cron.log
  เสร็จแล้วสั่งให้ rsyslog ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/rsyslog restart

  หากเป็น ubuntu 8.04 ที่ใช้ syslog  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/syslog.conf ปรับปรุงบรรทัดตัวแปรเปิดให้ cron ทำงานเป็น  cron.*  /var/log/cron.log
  เสร็จแล้วสั่งให้ syslog ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/sysklogd restart

  และสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron restart

 • หากต้องการให้ระบบส่งอีเมล์แจ้งผลการทำงานของ cron ด้วย
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/crontab
  เพิ่มตัวแปรบรรทัดข้อความดังตัวอย่าง MAILTO=root
  เสร็จแล้วสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron restart