ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Linux01"

จาก Wiki Opensource
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Linux%20System%20Administration%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E|Linux]] 01: เตรียมโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM)
+
*เลิกใช้งาน
 
 
<br/>
 
 
 
'''เป้าหมาย'''
 
*แนะนำการติดตั้งโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM) ใน Microsoft Windows 7<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''รายละเอียด'''<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ : ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox</span><br/>
 
#ค้นหาไฟล์จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > linuxadmin > virtualbox<br/>ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe<br/>และ<br/>ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack<br/>หรือ<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe]<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack]
 
#ตรวจสอบหรือติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
 
 
<br/>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:30, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3-12-2555

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน