ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Linux01"

จาก Wiki Opensource
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3-12-2555 ดูแลโดย [[...')
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Linux_System_Administration_เพื่อการประกอบอาชีพ|Linux]] 01: เตรียมโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM)
+
[[Linux%20System%20Administration%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E|Linux]] 01: เตรียมโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM)
  
 
<br/>
 
<br/>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:56, 3 ธันวาคม 2555

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3-12-2555

ดูแลโดย WIBOON


Linux 01: เตรียมโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM)


เป้าหมาย

 • แนะนำการติดตั้งโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM) ใน Microsoft Windows 7


รายละเอียด

ขั้นตอนปฏิบัติ : ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox

 1. ค้นหาไฟล์จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > linuxadmin > virtualbox
  ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe
  และ
  ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack
  หรือ
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exeดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack
 2. ตรวจสอบหรือติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...
  ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions
  แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ


อ่านเพิ่มเติม