ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Linuxadmin07"

จาก Wiki Opensource
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13-08-2555 ดูแลโดย [...')
 
(แทนที่เนื้อหาด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-08-2555 ดูแลโดย %E...")
 
(ไม่แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13-08-2555
+
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-08-2555
  
 
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWiboon.w|WIBOON]]
 
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWiboon.w|WIBOON]]
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%202%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99|Linuxadmin]] 07: ลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP - - - > ติดตั้งเป็น Virtual Machine (VM)
+
*เลิกใช้งาน
 
 
<br/>
 
 
 
เป้าหมาย
 
*แนะนำการติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP ลงในฮาร์ดดิสก์แบบสร้างเครื่องจำลอง (Virtual Machine: ย่อ VM) ใน Microsoft Windows 7<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
รายละเอียด<br/>
 
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ 1: ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox<br/>
 
 
 
ขั้นตอน<br/>
 
 
 
#ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe<br/>และ<br/>ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack<br/>จาก USB disk ใน workshop ที่ USB disk > virtualbox<br/>หรือ<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe]<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack] <br/>
 
#ติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ 2: สร้าง VM (Windows ที่ใช้เราจะเรียกว่า Host และ VM ที่สร้างขึ้นจะเรียกว่า Guest)
 
 
 
*เปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox<br/>
 
*คลิก New > ได้หน้า Welcome... > คลิก Next
 
*ช่อง Name ตั้งชื่อว่า ubuntu-desktop > Operating system เลือกเป็น Linux > Version เลือกเป็น Ubuntu > คลิก Next
 
*ช่อง Base memory size ใส่เป็น 384 MB > คลิก Next
 
*ดูว่าเลือก เป็น Create new hard disk > คลิก Next
 
*ดูว่าเลือก File Type เป็น VDI (VirtualBox Disk Image) > คลิก Next
 
*ดูว่าเลือก เป็น Dynamically allocated > คลิก Next
 
*ยอมรับค่า Virtual disk file location and size ซึ่งกำหนด size ให้ 8 GB > คลิก Next > คลิก Create
 
*อ่านทวนในหน้า Summary แล้วคลิก Next
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ 3: ดาวน์โหลดไฟล์ที่จะต้องใช้
 
 
 
ขั้นตอน
 
 
 
*คัดลอกไฟล์ ubuntu-12.04-desktop.i386.iso จาก USB disk ใน workshop<br/>USB disk > ubuntu<br/>
 
*หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/12.04/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/12.04/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso]
 
 
 
<br/>
 
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ 4: ติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP ลงบนเครื่องจำลอง (VM ชื่อ ubuntu-desktop)
 
 
 
ขั้นตอน
 
#คลิก Settings > Storage > ที่ Storage tree คลิกรูปภาพแผ่นซีดี > ที่ CD/DVD Drive คลิกรูปภาพแผ่นซีดี
 
#คลิก Choose a virtual CD/DVD disk file... > เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ > เลือกชื่อไฟล์ ubuntu-12.04-server.i386.iso
 
#คลิก SATA Controller > ติ๊กถูกที่ Use host I/O cache
 
#คลิก Network ตอนนี้สังเกตว่า Network ตั้งไว้ที่ค่า NAT หมายถึงใช้งานเน็ตเวิร์คผ่านหมายเลขไอพีของ Host (Microsoft Windows)
 
#คลิกที่ VM ชื่อ ubuntu-desktop > คลิก Start
 
#Oracle VM VirtualBox จะมีหน้าต่างแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเมาส์เข้าและออกจาก VM ด้วยแป้น Ctrl ขวา คลิก OK
 
#
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม<br/>
 
*ต้นฉบับเรื่องราวอยู่ที่ http://opensource.cc.psu.ac.th/ลินุกซ์_UBUNTU_DESKTOP<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
<br/>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:29, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-08-2555

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน