ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Linuxadmin07"

จาก Wiki Opensource
(แทนที่เนื้อหาด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-08-2555 ดูแลโดย %E...")
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%202%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99|Linuxadmin]] 07: ลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP - - - > ติดตั้งเป็น Virtual Machine (VM)
+
*เลิกใช้งาน
 
 
<br/>
 
 
 
'''เป้าหมาย'''
 
*แนะนำการติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP ลงในฮาร์ดดิสก์แบบสร้างเครื่องจำลอง (Virtual Machine: ย่อ VM) ใน Microsoft Windows 7<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''รายละเอียด'''<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ 1: ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox</span><br/>
 
 
 
ขั้นตอน<br/>
 
#ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe<br/>และ<br/>ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack<br/>จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > linuxadmin > virtualbox<br/>หรือ<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe]<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack]<br/>
 
#ตรวจสอบหรือติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ 2: สร้าง VM</span> (Windows ที่ใช้เราจะเรียกว่า Host และ VM ที่สร้างขึ้นจะเรียกว่า Guest)
 
*เปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox<br/>
 
*คลิก <span style="color:#0000ff">New</span> > ได้หน้า Welcome... > คลิก Next
 
*ช่อง Name ตั้งชื่อว่า <span style="color:#0000ff">ubuntu-desktop</span> > Operating system เลือกเป็น <span style="color:#0000ff">Linux</span> > Version เลือกเป็น <span style="color:#0000ff">Ubuntu</span> > คลิก Next
 
*ช่อง Base memory size ใส่เป็น <span style="color:#0000ff">384</span> MB > คลิก Next
 
*ดูว่าเลือก เป็น <span style="color:#0000ff">Create new hard disk</span> > คลิก Next
 
*ดูว่าเลือก File Type เป็น <span style="color:#0000ff">VDI (VirtualBox Disk Image)</span> > คลิก Next
 
*ดูว่าเลือก เป็น <span style="color:#0000ff">Dynamically allocated</span> > คลิก Next
 
*ยอมรับค่า Virtual disk file location and size ซึ่งกำหนด size ให้ <span style="color:#0000ff">8</span> GB > คลิก Next > คลิก Create
 
*อ่านทวนในหน้า Summary แล้วคลิก Create
 
 
 
<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ 3: เตรียมไฟล์ที่จะต้องใช้</span>
 
 
 
ขั้นตอน
 
*คัดลอกไฟล์ ubuntu-12.04-desktop.i386.iso จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > linuxadmin > ubuntu<br/>
 
*หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/12.04/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/12.04/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso]
 
 
 
<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ 4: ติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP ลงบนเครื่องจำลอง</span> (VM ชื่อ ubuntu-desktop)
 
 
 
ขั้นตอน
 
#คลิก Settings > Storage > ที่ Storage tree คลิกรูปภาพแผ่นซีดี > ที่ CD/DVD Drive คลิกรูปภาพแผ่นซีดี
 
#คลิก Choose a virtual CD/DVD disk file... > เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ > เลือกชื่อไฟล์ ubuntu-12.04-desktop.i386.iso
 
#คลิก SATA Controller > ติ๊กถูกที่ Use host I/O cache
 
#คลิก Network ตอนนี้สังเกตว่า Network ตั้งไว้ที่ค่า NAT หมายถึงใช้งานเน็ตเวิร์คผ่านหมายเลขไอพีของ Host (Microsoft Windows)
 
#คลิกที่ VM ชื่อ ubuntu-desktop > คลิก Start
 
#Oracle VM VirtualBox จะมีหน้าต่างแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเมาส์เข้าและออกจาก VM ด้วยแป้น Ctrl ขวา คลิก OK
 
#ปล่อยให้ระบบบูทไปเรื่อยๆ ให้รอจนได้หน้าต่างแบบ graphic ชื่อ Install แสดงออกมา
 
#หัวข้อ Welcome ที่ช่องด้านซ้าย ให้ยังคงเลือกเป็น English แล้วคลิกปุ่ม Install Ubuntu
 
#หัวข้อ Preparing to install Ubuntu ให้ปล่อยไว้เดิมๆ ไม่ต้องเลือกอะไร แล้วคลิกปุ่ม Continue
 
#หัวข้อ Installation type เลือกเป็น Erase disk and install ubuntu แล้วคลิกปุ่ม Continue
 
#หัวข้อ Erase disk and install ubuntu ให้ดูว่าเป็น ATA VBOX HARDDISK แล้วคลิกปุ่ม Install Now<br/>
 
#ระบบจะเริ่มทำการ format และติดตั้งแฟ้มข้อมูลต่างๆ ระหว่างติดตั้งนี้จะได้หน้าต่างใหม่ว่า<br/>หัวข้อ Where are you ให้ยังคงเลือกเป็น Bangkok แล้วคลิกปุ่ม Continue<br/>หัวข้อ Keyboard layout ให้ยังคงเลือกเป็น Thai แล้วคลิกปุ่ม Continue<br/>หัวข้อ Who are you ที่ช่อง Your name: ให้ป้อนว่า mama<br/>ที่ช่อง Pick a username: ให้ป้อนว่า mama เช่นกัน<br/>ที่ช่อง Choose a password: และ Confirm your password: ให้ป้อนว่า 123456 ทั้ง 2 ช่อง แล้วคลิกปุ่ม Continue<br/>ติ๊ก ตัวเลือก Require my password to login <br/>และ ไม่ติ๊ก ตัวเลือก Encrypt my home
 
#ระบบจะเริ่มติดตั้งต่อไป
 
#ถึงตอนนี้ก็พักผ่อนได้ เพราะอาจต้องรอนานกว่าจะเสร็จ ขึ้นกับความเร็วของ PC<br/>รอจนได้หน้าต่าง Installation complete ให้คลิกเลือกทำงานปุ่ม Restart Now<br/>ระบบจะเริ่มเตรียมปิด รอจนแผ่นซีดีถูกดีดกลับออกมา และหน้าจอมีข้อความว่า<br/>Please remove installation media disc and close ther tray (it any) then press ENTER:<br/>ให้กดแป้น Enter แล้ว PC จะถูกรีบูทใหม่
 
#หลังจาก PC บูทใหม่จนได้หน้าต่าง login <br/>ที่ช่อง login: ให้ป้อนว่า mama แล้วกดแป้น Enter<br/>ที่ช่อง Password: ให้ป้อนว่า 123456 แล้วกดแป้น Enter<br/>ระบบจะทำงานต่อไปจนได้หน้า desktop พร้อมทำงาน
 
#ทดลองใช้งาน
 
 
 
<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ 5: การติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม</span><br/>
 
*ทดลองติดตั้งโปรแกรม Tux Math
 
#คลิกที่ไอคอนรูปกระเป๋า Ubuntu Software Center
 
#ค้นหาด้วยคำว่า tuxmath เจอแล้วคลิกเลือกรายการ จากนั้นคลิก Install
 
#เมื่อมีคำถาม Authenticate ให้ใส่รหัสผ่านของ mama แล้วคลิกปุ่ม Authenticate
 
 
 
<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ 6: การปิดเครื่อง</span>
 
#ไปที่แถบ taskbar แถวบน เลือก applet ด้านขวาสุดรูปสัญลักษณ์ เฟือง
 
#จะได้เมนูออกมา ให้เลือก Shut Down...
 
#จะได้หน้าต่าง Shut Down ให้คลิกปุ่ม Shut Down
 
#ระบบจะ shutdown และปิด PC โดยอัตโนมัติ
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''อ่านเพิ่มเติม'''<br/>
 
*ต้นฉบับเรื่องราวอยู่ที่ [http://opensource.cc.psu.ac.th/ลินุกซ์_UBUNTU_DESKTOP http://opensource.cc.psu.ac.th/ลินุกซ์_UBUNTU_DESKTOP]<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
<br/>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:29, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-08-2555

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน