ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Linuxadmin07a"

จาก Wiki Opensource
(แทนที่เนื้อหาด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-11-2555 ดูแลโดย %E...")
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%202%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99|Linuxadmin]] 07a: เตรียมโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM)
+
*เลิกใช้งาน
 
 
<br/>
 
 
 
'''เป้าหมาย'''
 
*แนะนำการติดตั้งโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM) ใน Microsoft Windows 7<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''รายละเอียด'''<br/>
 
 
 
<span style="color:#800000">ขั้นตอนปฏิบัติ : ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox</span><br/>
 
 
 
ขั้นตอน<br/>
 
#จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > linuxadmin > virtualbox<br/>ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe<br/>และติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack<br/><br/>หรือ<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe]<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack]
 
#ตรวจสอบหรือติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''อ่านเพิ่มเติม'''
 
*ต้นฉบับเรื่องราวอยู่ที่ [[โปรแกรมจำลอง_PC_เสมือน|http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมจำลอง_PC_เสมือน]]
 
 
 
<br/>
 
 
 
<br/>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:28, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-11-2555

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน