ผลต่างระหว่างรุ่นของ "PSU-netdrive01"

จาก Wiki Opensource
 
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 8: แถว 8:
  
 
<br/>
 
<br/>
 
+
*เลิกใช้งาน
'''เป้าหมาย'''
 
*แนะนำการติดตั้งโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM) ใน Microsoft Windows 7<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''รายละเอียด'''
 
 
 
ขั้นตอน<br/>
 
#จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > psu-netdrive > virtualbox<br/>ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe<br/>และติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack<br/>หรือ<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe]<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack]
 
#ตรวจสอบหรือติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
 
 
<br/>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:30, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-11-2555

ดูแลโดย WIBOON


PSU-netdrive 01: ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox for Windows


  • เลิกใช้งาน