ผลต่างระหว่างรุ่นของ "PSU-netdrive01"

จาก Wiki Opensource
แถว 1: แถว 1:
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-11-2555
+
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-11-2555
  
 
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWiboon.w|WIBOON]]
 
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWiboon.w|WIBOON]]

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 22:13, 29 พฤศจิกายน 2555

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-11-2555

ดูแลโดย WIBOON


PSU-netdrive 01: ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox for Windows


เป้าหมาย

 • แนะนำการติดตั้งโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM) ใน Microsoft Windows 7


รายละเอียด

ขั้นตอน

 1. จากที่เก็บไว้ในเครื่อง PC > psu-netdrive > virtualbox
  ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe
  และติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack
  หรือ
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.4-81684-Win.exe
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack
 2. ตรวจสอบหรือติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...
  ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions
  แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ