PSU-netdrive: เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 21:02, 8 สิงหาคม 2555 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8-08-2555

ดูแลโดย WIBOON


WUNCA25 Workshop Track : Open source


1. ชื่อ Workshop

PSU-netdrive: เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA


2. รายละเอียด Workshop

การปรับแต่ง ubuntu server ให้เป็น file server เพื่อแชร์ไฟล์แก่ MS client ทำให้สามารถ map network drive โดยไม่ต้องใช้ SAMBA เพียงแค่ติดตั้งเป็น SSH File System รวมทั้ง client ใดๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น Ubuntu desktop หรือ Android smart phone เป็นต้น ก็สามารถแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คร่วมกันกับ MS client ได้แล้วโดยใช้โปรแกรมที่รองรับโปรโตคอล SFTP

นอกจากนี้ก็จะแนะนำเทคนิคในการแชร์เครื่องพิมพ์โดยไม่ใช้ Microsoft Print Sharing แต่เลือกใช้ LPD Print Service และ CUPS

ดูภาพประกอบ


หัวข้อมีดังนี้

- ติดตั้ง VirtualBox for Windows (อ่านเนื้อหา)

- ติดตั้ง Ubuntu server บน VirtualBox (อ่านเนื้อหา)

- ติดตั้ง Ubuntu desktop บน VirtualBox (อ่านเนื้อหา)

- ติดตั้ง Android บน VirtualBox (อ่านเนื้อหา)

....พักเบรค....

- ติดตั้ง PSU-netdrive บน Ubuntu server (อ่านเนื้อหา)

- ติดตั้ง SFTP net drive for Windows บน MS client (อ่านเนื้อหา)

- ทดสอบการแชร์ไฟล์ แบบ map network drive บน MS client (อ่านเนื้อหา)

- ทดสอบการแชร์ไฟล์ แบบ mount SSHFS บน Ubuntu client (อ่านเนื้อหา)

- ทดสอบการแชร์ไฟล์ ด้วย AndFTP บน Android client (อ่านเนื้อหา)

- จะมีการสาธิตการแชร์ไฟล์ภาพถ่ายในงานจาก Android smart phone

....พักเที่ยง...

- เบื้องหลังการจัดการไฟล์ของ PSU-netdrive บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (อ่านเนื้อหา)

- เทคนิคในการแชร์เครื่องพิมพ์โดยไม่ใช้ Microsoft Print Sharing แต่เลือกใช้ LPD Print Service และ CUPS (อ่านเนื้อหา)

....พักเบรค...

- ติดตั้ง FreeRADIUS เพื่อใช้ user account ที่อื่นผ่าน FreeRADIUS (อ่านเนื้อหา)

- ทดสอบการใช้งาน map network drive บน MS client อีกครั้ง (อ่านเนื้อหา)


3. ระยะเวลาการอบรม

1 วัน


4. จำนวนที่รับ

รุ่นละ 25 คน วันละ 1 รุ่น (รวม 2 รุ่น)


5. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้
- รู้หรือไม่รู้เรื่อง SAMBA หรือ Microsoft File and Print Sharing ก็ได้
- รู้จักว่ามีระบบปฏิบัติการ Linux ชื่อ Ubuntu และอาจจะเคยลองเล่นมาบ้าง


6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้

สำหรับผู้เรียน
- Notebook ที่มีความจุของแรมไม่ต่ำกว่า 1 GB และระบบปฏิบัติการ Windows
- USB Handy Drive ขนาดไม่ต่ำกว่า 8G (ควรนำมาด้วยเพื่อคัดลอกไฟล์ .iso แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร)
สำหรับห้องเรียน
- Network switch 24 ports จำนวน 1 ตัว และ Network switch 8 ports จำนวน 1 ตัว
- LAN Cabling เพื่อต่อกับโน้ตบุ๊คของผู้เรียน
- IP Address จำนวน 54 หมายเลข


7. รายชื่อวิทยากร

1. นายวิบูลย์ วราสิทธิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายวิศิษฐ โชติอุทยางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นายเกรียงไกร หนูทองคำ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์