ผลต่างระหว่างรุ่นของ "PSU-netdrive 01"

จาก Wiki Opensource
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26-07-2555 ดูแลโดย [...')
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
PSU-netdrive 01: ติดตั้ง Virtualbox for Windows<br/>
+
PSU-netdrive 01: ติดตั้ง VirtualBox for Windows<br/>
 
 
 
 
*จากต้นฉบับ http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมจำลอง_PC_เสมือน<br/>
 
*ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/
 
  
 +
<br/>
 +
*จากต้นฉบับ [http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมจำลอง_PC_เสมือน http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมจำลอง_PC_เสมือน]<br/>
 +
*ชื่อโปรแกรม Oracle VM VirtualBox
 +
*ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/ http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/]
  
 +
<br/>
  
 
ขั้นตอน<br/>
 
ขั้นตอน<br/>
 
*ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe]<br/>
 
*ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe]<br/>
 
*แนะนำให้ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack]<br/>
 
*แนะนำให้ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack]<br/>
*แล้วติดตั้งด้วยการเปิดโปรแกรม virtualbox ไปที่เมนู File -> Preferences...
+
*แล้วติดตั้งด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...
 
*ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions
 
*ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions
 
*แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
*แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
  
 
<br/>
 
<br/>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:59, 26 กรกฎาคม 2555

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26-07-2555

ดูแลโดย WIBOON


PSU-netdrive 01: ติดตั้ง VirtualBox for Windowsขั้นตอน