ผลต่างระหว่างรุ่นของ "PSU-netdrive 01"

จาก Wiki Opensource
(แทนที่เนื้อหาด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6-08-2555 ดูแลโดย %E0...")
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[PSU-netdrive%3A%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SAMBA|PSU-netdrive]] 01: ติดตั้ง VirtualBox for Windows<br/>
+
*เลิกใช้งาน
 
 
<br/>
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม<br/>
 
*ชื่อโปรแกรม Oracle VM VirtualBox<br/>
 
*จากต้นฉบับ [http://opensource.cc.psu.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_PC_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99 http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมจำลอง_PC_เสมือน]<br/>
 
*ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/ http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/]
 
 
 
<br/>
 
 
 
ขั้นตอน<br/>
 
*ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe<br/>และ<br/>ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack<br/>จาก USB disk ใน workshop ที่ USB disk > virtualbox<br/>หรือ<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe]<br/>ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack]
 
*ติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
[[PSU-netdrive%3A%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SAMBA|PSU-netdrive]] | เรื่องต่อไป [[PSU-netdrive%2002|PSU-netdrive_02]]
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:28, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6-08-2555

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน