ผลต่างระหว่างรุ่นของ "PSU-netdrive 01"

จาก Wiki Opensource
แถว 22: แถว 22:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[PSU-netdrive%3A%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SAMBA|PSU-netdrive: เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA]] | เรื่องต่อไป [[PSU-netdrive%2002|PSU-netdrive_02]]
+
[[PSU-netdrive:_เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้_SAMBA|PSU-netdrive]] | เรื่องต่อไป [[PSU-netdrive%2002|PSU-netdrive_02]]

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:19, 2 สิงหาคม 2555

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2-08-2555

ดูแลโดย WIBOON


PSU-netdrive 01: ติดตั้ง VirtualBox for Windows


อ่านเพิ่มเติม


ขั้นตอน

 • ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe
  และ
  ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack
  จาก USB disk ใน workshop ที่ USB disk > pub > virtualbox
  หรือ
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.1.18-78361-Win.exe
  ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack
 • ติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ไปที่เมนู File -> Preferences...
  ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions
  แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ


PSU-netdrive | เรื่องต่อไป PSU-netdrive_02