ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Scripts"

จาก Wiki Opensource
 
แถว 35: แถว 35:
 
*[[Manually upgrade owncloud from 10.6.0 to 10.7.0|Manually upgrade owncloud from 10.6.0 to 10.7.0]]
 
*[[Manually upgrade owncloud from 10.6.0 to 10.7.0|Manually upgrade owncloud from 10.6.0 to 10.7.0]]
 
*[[Manually upgrade owncloud from 10.7.0 to 10.8.0|Manually upgrade owncloud from 10.7.0 to 10.8.0]]
 
*[[Manually upgrade owncloud from 10.7.0 to 10.8.0|Manually upgrade owncloud from 10.7.0 to 10.8.0]]
 +
*[[Manually upgrade owncloud from 10.8.0 to 10.9.0|Manually upgrade owncloud from 10.8.0 to 10.9.0]]
 +
*[[Manually upgrade owncloud from 10.9.0 to 10.9.1|Manually upgrade owncloud from 10.9.0 to 10.9.1]]
 
*[[การตั้งค่า auto start script ใน ubuntu|การตั้งค่า auto start script ใน ubuntu]]
 
*[[การตั้งค่า auto start script ใน ubuntu|การตั้งค่า auto start script ใน ubuntu]]
 
*[[การตั้งค่า screensaver ร่วมก้บ dialog ใน bash shell|การตั้งค่า screensaver ร่วมก้บ dialog ใน bash shell]]
 
*[[การตั้งค่า screensaver ร่วมก้บ dialog ใน bash shell|การตั้งค่า screensaver ร่วมก้บ dialog ใน bash shell]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 14:20, 23 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกล่าสุด


เข้าดูเรื่องที่บันทึกก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 57 บางเรื่องอาจต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย