ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Ubuntu2004"

จาก Wiki Opensource
แถว 3: แถว 3:
 
*[[เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server|เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server]]
 
*[[เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server|เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server]]
 
*[[ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server|ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server]]
 
*[[ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server|ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server]]
 +
*[[ติดตั้ง ownCloud บน ubuntu 20.04 server|ติดตั้ง ownCloud บน ubuntu 20.04 server]]

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 13:54, 10 กันยายน 2564