Ubuntu 13.04 - วิธีการปิด guest account login

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 21:16, 6 พฤษภาคม 2556 โดย Siripong.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

Ubuntu 13.04 - วิธีการปิด guest account login

เนื่องจาก ubuntu 13.04 จะมีการกำหนดให้สามารถใช้ guest account ได้แต่อาจทำให้เครื่องไม่ปลอดภัยนัก หากต้องการปิด guest account login ให้ใช้คำสั่งดังนี้

เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานเป็น root โดยใช้คำสั่ง

# sudo su

เพิ่มเติม “allow-guest=false” ในบรรทัดสุดท้ายขอแฟ้มข้อมูลในตำแหน่ง /etc/lightdm/lightdm.conf ดังนี้

# echo "allow-guest=false" >> /etc/lightdm/lightdm.conf

ตัวเลือก: หากต้องการปิดการใช้ remote login ด้วยให้ทำดังนี้

# echo "greeter-show-remote-login=false" >> /etc/lightdm/lightdm.conf

ให้ทำการ restart เครื่องใหม่ จะไม่สามารถใช้งาน guest account login ได้แล้ว
จบเอกสาร


บันทึกนี้แก้ไขล่าสุด 06-05-2556 เวลา 21:04
แก้ไขโดย pom @ linuxmail.org