ดูโค้ดสำหรับ Ubuntu 13.04 - วิธีเปิดการแสดงผล Startup Applications ที่แอบซ่อน

จาก Wiki Opensource

คุณไม่มีสิทธิแก้ไขหน้านี้ ด้วยเหตุต่อไปนี้:

ปฏิบัติการที่คุณขอนี้สงวนไว้เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ


คุณสามารถดูและคัดลอกโค้ดของหน้านี้

กลับไป Ubuntu 13.04 - วิธีเปิดการแสดงผล Startup Applications ที่แอบซ่อน