ผลต่างระหว่างรุ่นของ "WUNCA26PSU-netdrive01"

จาก Wiki Opensource
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-01-2556 ดูแลโดย [...')
 
 
แถว 5: แถว 5:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[WUNCA26PSU-netdrive|WUNCA26PSU-netdrive]] 01: ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox for Windows
+
*เลิกใช้งาน
 
 
<br/>
 
 
 
'''เป้าหมาย'''
 
*แนะนำการติดตั้งโปรแกรมสร้างเครื่องจำลอง Virtual Machine (VM) ใน Microsoft Windows 8, 7, XP<br/>
 
 
 
<br/>
 
 
 
'''รายละเอียด'''
 
 
 
<span style="color:#800000;">ขั้นตอน</span><br/>
 
#ตรวจสอบว่าได้คัดลอกโฟลเดอร์โปรแกรมจาก USB Flash Drive มาเก็บไว้ที่ในเครื่อง PC > psu-netdrive > virtualbox<br/>
 
#ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox ด้วยไฟล์ VirtualBox-4.2.6-82870-Win.exe และ<br/>
 
#ติดตั้ง Extension Packs เพิ่มเติม ด้วยไฟล์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.6-82870.vbox-extpack <br/>
 
#ตรวจสอบการติดตั้ง Extension Packs ด้วยการเปิดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox <br/>ไปที่เมนู File -> Preferences...<br/>ได้หน้าต่าง VirtualBox - Settings ช่องด้านซ้ายเลือก Extensions<br/>แล้วเพิ่มหรือลบ Extension Package ตามต้องการ
 
 
 
หมายเหตุ
 
 
 
#ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.6-82870-Win.exe http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/VirtualBox-4.2.6-82870-Win.exe]<br/>
 
#ดาวน์โหลดได้จาก [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.6-82870.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.6-82870.vbox-extpack]
 
 
 
<br/>
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:30, 7 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-01-2556

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน